Home » Innovatieve wetenschap

Wetenschap & Innovatie

HRV biofeedback, Autonome Zenuwstelsel, Neuropsychologie, Neuroscience, Ehealth, Polyvagaal therapie, Polyvagaal Theorie, Stephen Porges, Bessel van der Kolk, Gevirtz en mindfullness.

HartFocus is een expertisecentrum, dat wetenschappelijk onderzoek over HRV biofeedback en emotieregulatie wil implementeren, en dat zelf onderzoek uitvoert in samenwerking met universiteiten en medische centra, verslavingsklinieken en cardiologische centra.

Publicaties HRV, Heart Rate Variability

Er zijn meer dan 4000 wetenschappelijke artikelen over HRV en HRVbiofeedback. Als u een overzicht hiervan wilt hebben: klik hier

Wilt u het recente systematic review over ‘HRV en depressie en PTSS’ hebben dat in 2021 is gepubliceerd: klik hier   en  voor een eerdere nederlandse versie die in april 2016 is gepubliceerd in Het Tijdschrift voor Psychiatrie: klik hier

Een ander nederlands artikel van Kees Blase over HRVbiofeedback vindt u hier 

Zelf het Autonome Zenuwstelsel in Balans brengen met je Hartritme klik hier

Engelstalig artikel over Shamatha meditatie, HRV metingen, concentratie en cortisol (K.Blase medisch fysicus en A.van Waning, psychiater) mail info@hartfocus.nl

Kees Blase on ResearchGate

eHealth

Dit artikel beschrijft de kenmerken en symptomen van de gevolgen van vroegkinderlijk trauma danwel complex of cumulatief trauma in de (jong)volwassenheid (complex PTSD, DESNOS of DTD) en hoe dit behandeld kan worden in een online omgeving. De theorie die beschreven wordt is van toepassing voor alle vormen van behandeling. De beschreven online behandeling is illustratief voor de behandeling binnen de online poli’s van psyQ.De online omgeving omvat een beveiligde app omgeving waarbinnen met behulp van video-conferencing, chatten de therapeutische relatie kan worden vormgegeven en de technieken kunnen worden toegepast. De app omgeving biedt de mogelijkheid om tussen de beeldbel sessies door contact te hebben via chatten en via reacties op registraties (dagboek, G-schema, klachten registraties, stappenteller, etc) die door de patiënt worden gemaakt. Daarnaast kan de behandelaar oefeningen inplannen en reminders aanmaken in de agenda functie. Zo is een samenspel van reminders, bekrachtigers en therapeutisch contact met behandelaar mogelijk. Dit maakt dat het contact tussen behandelaar en patiënt meer dynamisch is dan reguliere hulpverlening en heel anders van aard is dan gebruikelijke e-health vormen (zelfhulp).
klik hier

Congres 26 oktober 2019: Patient die zelf het autonome zenuwstelsel in balans brengt.
Polyvagaal therapie, HRVtraining en Safe Sound Protocol.

aanmelding: via de webwinkel van HartFocus (bij cursussen en conferenties) of via info@hartfocus.nl
doelgroep: therapeuten (fysio-/muziek-/logopedie), psychologen, artsen, psychiaters
meer informatie KLIK HIER

 

Symposia 2005-2013

Informatie over alle symposia: klik hier

HartFocus organiseerde van 24-27 juni 2013 in Amsterdam (VU University) het symposium ‘On Becoming Emotionally Regulated’ in samenwerking met RINO opleiding GGZ en European Society for Trauma and Dissociation. Vijf topwetenschappers op het gebied van neurowetenschappen en klinische praktijk.

prof Stephen Porges, prof Sue Carter en prof Bessel van der Kolk

Publicaties Stress, Anxiety & Emotieregulatie

Uit onderzoek van het Landelijk Centrum Stressmanagement in 2012 bij 24 deelnemers aan de cursus Werkdruk te Lijf bleek 95% na afloop minder te piekeren, 65% beter te slapen, 80% kon na afloop beter met emoties omgaan en 55% had daarna een hogere concentratie. Voor het artikel klik hier of download het pdf bestand LCS minder piekeren.

In het tijdschrift ‘Arts en auto’ verscheen in 2013 het artikel examenvrees

Op de volgende gebieden heeft HartFocus / drs Kees Blase kennis verspreid en conferenties georganiseerd:
emotionele brein en emotieregulatie (Antonio en Hanna Damasio): met het boekje HartFocus en symposium Dysfunctional Affect Regulation/Ontspoorde emotieregulatie
emotionele intelligentie: met  Daniel Goleman PhD, prof Peter Salovey PhD, Joshua Freedman
emoties in de sport: met Yuri Hanin, PhD,DSc, Research Institute for Olympic Sports, Finland
nieuwe indeling van emoties: Kees Blase, Yuri Hanin, Elisabeth Rochat  de la Vallee, Daniel Goleman, Jaap Voigt
hartcoherentie: met prof Richard Gevirtz, prof Paul Lehrer, prof David Servan Schreiber, dr Alan Watkins, prof Erik Peper,
hartcoherentie en overgewicht: met David O’Hare, PhD en CO-EUR/Universiteit van Maastricht
trauma, autisme en polyvagus theorie: met prof Stephen Porges, directeur Brain Body Centre, University of Illinois
shamatha meditatie: met dr Adeline van Waning en Alan Wallace, Santa Barbara Institute for Consciousness Studies,
mindfulness: met prof Susan Bögels en Joke Hellemans, UvA-Minds Universiteit van Amsterdam
muziek, brein en hart: met prof Nigel Osborne, University of Edinburg, prof Erik Scherder, Papageno en Musicians without borders

 

Filmpjes

Op 11-11-2011 tijdens het congres voor integrale jeugdpsychiatrie werd door HartFocus een filmpje gepresenteerd. Professor dr Susan Bogels van de Universiteit van Amsterdam geeft in een interview met Kees Blase haar visie op de diagnostische praktijk bij aandachtsstoornissen. Met transdiagnostiek en overlap in behandeling van diverse disorders met mindfulness, hartcoherentie en andere kortdurende behandelingen kan in de GGZ een enorme slag gemaakt worden in effectiviteit en kostenreductie.

Vanaf 2009 organiseert Kees Blase van HartFocus samen met psychiater dr Adeline van Waning de cursus ‘Mediteren aan de Monitor’. Hierin werd van de deelnemende psychiaters en psychotherapeuten tijdens de cursussen de HartRimeVariabiliteit en het stresshormoon cortisol gemeten, en tevens werd de CijferDoostreepTest (CDT) gehanteerd om het effect op de concentratie te meten. Een uitgebreider artikel is in de maak. Nu al kan gemeld worden, dat in zes weken tijd uit de CDT test komt, dat bij iedereen de concentratie significant is toegenomen: het gemiddelde werktempo is met 18% verhoogd, evenals de concentratie (18%). Het percentage vergissingen nam met 33% af. Shamatha meditatie is een helder gedefinieerde meditatievorm lijkend op mindfulness, waarbij focus op de ademhaling en het bewustzijn van bewustzijn een rol spelen.​