Home » Slanker met je hartritme

Slanker met je hartritme

dr David O’Hare en drs Kees L. Blase  

 • De nieuwe manier van afvallen, nu eens niet gericht op een dieet 
 • Succesvol, wetenschappelijk onderbouwd programma
 • Resultaat door aansturing van je hartritme met behulp van je ademhaling en emotieregulatie 

Iedereen met overgewicht weet heel goed wat ongezonde eetpatronen zijn, maar kan dit helaas niet met de wil veranderen in gezond eetgedrag. Hoe dan wel?

Stress en emoties zijn een belangrijke oorzaak van overgewicht, zo blijkt uit onderzoek en meer dan 25 jaar ervaring van arts-dietist David O’Hare. Samen met medisch fysicus, Kees Blase, directeur van het Landelijk Centrum Stressmanagement schreef hij het boek Slanker met je hartritme. O’Hare ontdekte in zijn 25 jaar ervaring dat mensen met overgewicht minder adequaat met emoties omgaan, hun verzadigingsmoment niet meer waarnemen en daardoor het autonome zenuwstelsel en de hormoonhuishouding steeds verder ontregelen. Als je daarop reageert met een gedwongen dieet wordt de ontregeling alleen nog maar erger. En iedereen kent niet alleen het jojo-effect, maar ook de frustratie dat het streng dieten uiteindelijk zinloos was, en dat je steeds minder gaat voelen of je verzadigd bent, kortom de ontregeling van de fysiologie. In de neurocardiologie werd ontdekt, dat je via trainen van het ademritme en hartritme het autonome zenuwstelsel weer in balans kunt krijgen.

De succesformule van ‘Slanker met je hartritme’ is gebaseerd op een combinatie van een aanpak van het lichamelijke, het emotionele en het gedragsmatige deel.

Blase en O’Hare ontwikkelden een 9 stappenplan, dat bestaat uit 3 fasen: 

1. eerst op orde brengen van het ontregelde zenuwstelsel, dan 

2. anders omgaan met emoties, en een emotionele balans bereiken en

3. daarna het verzadigings-honger-en trekgevoel opnieuw in te regelen en het eetgedrag bij te stellen. 

Met de methode ‘Slanker met je hartritme’ ga je eerst aan de slag met dat emotiesysteem op orde brengen, en in die weken hoef je helemaal geen aandacht te richten op de eetgewoonten of dieten.  

David O’Hare raakte in zijn 25-jarige praktijk als arts voor mensen met overgewicht overtuigd van het feit dat diëten op de lange termijn niet helpen om af te vallen. Hij ontdekte dat mensen met overgewicht minder adequaat omgaan met emoties en daardoor het autonome zenuwstelsel en de hormoonhuishouding steeds verder ontregelden. Als je daarop reageert met een  gedwongen regiem van een streng dieet wordt de ontregeling alleen nog maar erger. Hij ging op zoek naar methoden die wel hielpen, en integreerde cognitieve therapie en mindfulness met de hartcoherentie methode, en dat bleek zeer succesvol. Slanker met je hartritme is een zelfhulpmethode om het emotionele  brein op te schonen, zodat het wordt  afgestemd op het heden in plaats van door te gaan met reageren op situaties uit het verleden.

Hoe werkt het?

Het negen weken programma bestaat uit drie fasen. Eerst van chaos naar hartcoherentie. Door dagelijkse oefeningen komt het ontregelde fysiologische  systeem weer in basisbalans met aandacht voor je eigen waardigheid, adem, ademfrequentie en HartFocus. De tweede fase gaat om het ontregelde emotionele brein weer goed functionerend te krijgen. Daarbij worden eerst  emoties gevoeld, die positief op het lichaam werken, en volgt daarna een  zelfhulp emotieprogramma waarbij emoties als verdriet, frustratie en machteloosheid ontdaan worden van de lading, die hier in het verleden aan is  toegevoegd. De derde fase, van emotionele coherentie naar voedingscoherentie, gaat om het herkennen van emotie-aspecten van je  eetgedrag. Eerst worden honger, trek en verzadiging weer wakker gemaakt, en daarna gaat de aandacht naar de zogenaamde eet-emoties. Zo kun je tot nieuwe keuzen komen.

De co-auteur Kees Blase heeft in 2000 het emotiegericht werken met hartcoherentie in Nederland en België geïntroduceerd, en in het boek de wetenschappelijke achtergronden beschreven en ‘Slanker met je hartritme’ in de Nederlandse context geplaatst. De bestseller in Frankrijk en Canada is op 1 oktober op de Nederlandse markt geintroduceerd en in twee weken tijd zijn 1200 exemplaren verkocht!
David O’Hare had in 5 jaar tijd 300 overgewicht patienten begeleid, met een overweldigend resultaat: 95% van de patienten viel het gewenste aantal kilo’s af (meestal 10% van het gewicht, maar degenen, die meer dan 100 kilo wogen vielen meer dan 20 kilo af). En het belangrijkst: zij bleven op hun nieuwe gewicht, geen last hadden van een jojo-effect en zij voelden zich veel gelukkiger door de hartcoherentie.

Ook in Nederland hebben we de laatste maanden twee personen gehad, die door ‘Slanker met je hartritme’ 30 en 35 kilo zijn afgevallen. 

 • ‘Door hartcoherentie ben ik anders in het leven gaan staan. Jarenlang was ik niet tevreden met mijzelf (lees: met mijn gewicht). Met hartcoherentie heb ik niet alleen de knop om kunnen zetten om gewicht te verliezen. Ook tijdens het afvallen voelde ik mij stukken beter met hartcoherentie en ging het afvallen als vanzelf. Inmiddels ben ik bijna 30 kg lichter, ook dankzij de begeleiding en steun van mijn voedingsdeskundige. Ik was en ben door de hartcoherentie beter in balans. ook voor het beruchte jo-jo-effect ben ik niet bang. Er is een andere Anita opgestaan!’
 • ‘Het boek ‘Slanker met je hartritme’ heb ik verslonden. Er staan veel herkenbare passages in. Het heeft mij nog bewuster gemaakt van waar ik mee bezig was en bezig moet zijn de komende tijd.’

Milder, rustiger, bewuster, meer genieten en luisteren naar je eigen lichaam

De eerste zelfhulpgroepen ‘Slanker met je hartritme’ zijn in april afgesloten. ‘De cursus is voor mij een eye-opener en veel dingen zijn op zijn plek gevallen. Tegelijkertijd realiseer ik me dat ik er nog lang niet aan toe ben en dat ik mijn best moet doen om de techniek onderdeel uit te laten maken van mijn dagelijkse patroon. Heel erg bedankt. Ik hoop dat jullie hiermee door gaan. Want ik ben er van overtuigd dat heel veel mensen hierbij gebaat zijn.’ Deelnemers zeggen, dat ze meer rust en energie kregen en inzicht in eigen situatie. Iedereen zegt door te gaan met de hartcoherentie oefeningen. Meest opmerkelijk is de verandering in gedrag en manier van kijken naar zichzelfmilder, zekerder en rustiger geworden, ik maak me minder druk, kan meer relativeren. ‘Ervaringen die mij vroeger uit balans maakten komen nu veel minder hard door, zoals een radio die je zachter zet.’
In het eetpatroon is ook iets veranderd: men eet bewuster, soms minder, maar iedereen geniet nu meer van het eten. Deelnemers zeggen meer acceptatie te voelen en zijn laconieker geworden en nemen zich voor in de toekomst meer te luisteren naar de signalen van hun lichaam. Iedereen had jarenlang ervaring met strenge diëten en hongerdiëten, en zijn door deze cursus af van het strenge oordeel naar zichzelf. Er is dus een verschuiving opgetreden van strengheid en veroordelen naar bewust omgaan met eetgewoonten. Meer genieten en subliem eten!

Meer informatie

Artikelen in de pers

 • Gooi en Eemlander (2013)  klik hier
 • Gooi en Eemlander ( 2010): Klik hier & hier: Boek ‘Slanker met je hartritme’ erg populair   
 • Tijdschrift Margriet ( 2010): Klik hier Als je ervoor zorgt dat je beter leert omgaan met je emoties is er minder reden om je dik te maken  
Archief 2009
 • Tijdschrift Margriet klik hier : Slank door een rustig hartritme
 • Tijdschrift Ode (september) klik hier : Adem je slank
 • Persbericht (5 september) klik hier 
 • Spits (8 september) klik hier  Wetenschapper dringt aan op zelfsturing tegen overgewicht
 • Radio 1 en Omroep Noord
 • Primo klik hier  interview David O’Hare
 • Brabants Dagblad, Stentor en Prov Zeeuwse Courant  klik hier
Overgewicht is de snelst toenemende en een van de drie grootste gezondheidsproblemen in de wereld.  Negen van de tien gevallen van overgewicht zijn veroorzaakt door emoties en stress. Wie zijn of haar hartritme positief weet te beïnvloeden, kan stress en emoties beter in de hand houden en daarmee ook het voedingspatroon beter regelen. Successen in Frankrijk en Canada tonen het aan: met dit programma lukt het om in negen weken stap voor stap eerst je hartritme, daarna je emoties en daarna je eetgewoonten onder controle te krijgen. Je stimuleert de natuurlijke regelsystemen van je lichaam en valt ‘vanzelf’ af. Dit is blijvend: jojo-effecten  behoren voorgoed tot het verleden!
dr David O Hare

Voorwoord van het boek 

De bekende psychiater David Servan Schreiber schrijft in het voorwoord van het boek ‘Slanker met je hartritme’:
 
In dit innovatieve boek vat dr. O’Hare helder en eenvoudig de essentie samen van een eeuwenoude wijsheid. Met behulp van simpele en effectieve oefeningen van ademhaling en concentratie krijgt u zelf weer greep op uw fysiologie, uw emoties en uw overgewicht. David O’Hare heeft dit boek, dat in Frankrijk en Canada nu al een groot succes is, geschreven met kleurrijk en menselijk taalgebruik, en tegelijkertijd met de precisie van een doorgewinterde arts die bezield wordt door nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen.Het is mij een groot genoegen zijn boek in te mogen leiden, juist voor deze Nederlands/Vlaamse vertaling. Nederland is het Europese land waar de ideeën uit mijn boek ‘Uw brein als medicijn’ de meeste weerklank hebben gevonden: een nieuwe aanpak voor emotionele problemen door een integrale geneeskunst die verder reikt dan psychotherapie of Prozac. Een aanpak waarbij de behandelaar, arts,  therapeut of coach een impuls geeft waardoor het zelfhelend vermogen wordt versterkt.
 
Op het KNMG-congres van december 2008 in Utrecht liet ik zien dat er al 38 Noord-Amerikaanse centra zijn waar nieuwe, integrale behandelwijzen worden onderzocht en waar natuurlijke methoden worden geïntegreerd met biologische en medische wetenschappelijke kennis. Uitgangspunt is dat de natuurlijke afweer van het lichaam wordt versterkt en het zelfhelend vermogen wordt gestimuleerd. Daarbij maken de centra gebruik van gezonde voeding, beweging, yoga, meditatie en methodes die op hartcoherentie zijn gebaseerd, zoals in dit boek beschreven. Obesitas en overgewicht hebben nu epidemische vormen aangenomen in samenlevingen die de verleidelijke valkuilen van de westerse levensstijl hebben geadopteerd.
 
Dit boek van de arts David O’Hare en de medisch ‘Slanker met je hartritme’ en medisch fysicus Kees L.Blase is een belangrijk vervolg op ‘Uw brein als medicijn’ omdat de wetenschappelijke inzichten over hartcoherentie door hen praktisch worden toegepast op deze wezenlijke thematiek door een simpele, praktische en effectieve aanpak te kiezen. Bouwend op hun praktische ervaring met hartcoherentie in Frankrijk en Nederland in de afgelopen jaren leveren zij een belangrijke bijdrage om het zelfhelend vermogen te versterken. Niet alleen bij stressmanagement en emotieregulatie, maar nu ook bij een integrale aanpak van overgewicht en obesitas.
 
De ontdekking in de neurobiologie van het emotionele brein en de relatie met het lichaam aan de ene kant en het cognitieve brein aan de andere kant is een doorbraak geweest waarmee we de komende vijftig jaar een geheel nieuwe richting kunnen inslaan op het gebied van emotiemanagement. David O’Hare beschrijft dat het voornaamste doel van therapie en ook van deze zelfhulpmethode is om het emotionele brein te herprogrammeren, zodat het wordt afgestemd op het heden in plaats van door te gaan met reageren op situaties uit het verleden. Om dat te bereiken is het vaak doeltreffender om methodes te gebruiken die op het lichaam inwerken (zoals hartcoherentie), dan te rekenen op de taal en het denkvermogen, waar de psychotherapie lange tijd uitsluitend op gericht is geweest.
 
Ik ben blij dat deze Nederlands-Vlaamse editie van ‘Slanker met je hartritme’ de gereedschappen geeft aan de mensen die het nodig hebben en die het waard zijn: u, die weer greep wilt krijgen op uw emotionele brein en op uw gewichtsprobleem.
 
— David Servan-Schreiber, hoogleraar psychiatrie aan de Universiteit van Pittsburg en auteur van Uw brein als medicijn en Antikanker: een nieuwe levensstijl
Parijs, augustus 2009
 

Universiteit van Maastricht bevestigt visie van David O’Hare & Kees L Blase: Overgewicht komt vooral voort uit een gedragsprobleem.

Dat stellen zes onderzoekers van de Universiteit Maastricht. Tot nu toe wordt obetitas niet als een psychische aandoening erkend door de medische wereld, maar vooral als een maatschappelijk en medisch probleem.Vergoeding van een behandeling binnen de geestelijke gezondheidszorg is dan ook vaak niet mogelijk. Ten onrechte, aldus de onderzoekers, obesitas is een gedragsprobleem dat niet onderdoet voor verslavingen, eetstoornissen en tal van andere stoornissen. Mensen met excessief overgewicht hebben hun voedingspatroon niet meer onder controle, zijn impulsief, uiterst gevoelig voor een snelle beloningen en eten graag vet eten en voedsel met veel calorieën.
Dat is gedragsproblematiek, ondanks het feit dat obesen misschien aanleg hebben om te dik te worden of dat er teveel lekkernijen te vinden zijn in hun omgeving. Volgens de onderzoekers lijden veel te dikke mensen onder hun lichaamsgewicht. Ongeveer de helft is in meer of mindere mate depressief. Die stemmingproblemen verergeren op hun beurt weer de eetbuien. Door gedragstherapie, gecombineerd met een behandeling door een diëtist, kan iemand met overgewicht zijn of haar probleem de baas worden. Wie anders leert denken over eten, loopt veel minder risico terug te vallen.
‘Slanker met je hartritme’ is een methode, waarin behalve het gedragsniveau ook emotie-regulatie op lichaamsniveau wordt aangepakt.