Home » Veerkracht

Veerkracht

Al geruime tijd wijst de wereld van de psychotraumalologie op het feit, dat het merendeel van de overlevenden van een ingrijpende gebeurtenis geen psychische klachten ontwikkelt. Veel betrokkenen beschikken over vermogens en eigenschappen, die hen in staat stellen de schok goed te doorstaan, terwijl anderen door dezelfde omstandigheden beschadigd raken en hulp nodig hebben. Er is veel onderzoek verricht naar dit complex van eigenschappen, aangeduid met de term ‘veerkracht’ of herstelvermogen.

Het begrip veerkracht kent vele eigenaren: de empowerment-benadering bijvoorbeeld, en de oplossingsgerichte therapie en oplossingsgerichte coaching. In veel hulpverleningsmethodieken zijn elementen aanwezig van het zoeken naar en mobiliseren van het herstelvermogen van de client.

Veerkracht in de jeugdzorg

Door de jarenlange ervaring werkt HartFocus als partner samen met de instelling om een effectief plan op maat te maken, met minimale tijdsbesteding (en kosten) en maximaal effect in de instelling. Voor een gratis eerste gesprek/intake kunt u contact opnemen met k.blase@hartfocus.nl

HartFocus werkt vanuit een driesporen-aanpak, waarbij geanaliseerd wordt wat er op individueel niveau, op teamniveau en op leidinggevend niveau het meest effectief is om de veerkracht te vergroten. In onderstaande matrix staan voorbeelden van vitaliserende en preventieve activiteiten, maar ook van een aanpak, als er
sprake is, of is geweest van een crisis. Die situaties zijn voor Kees Blase het meest uitdagend.

veerkracht en vitaliteit bevordenen preventieve aktiviteiten veerkracht na crisis
individugericht

talentontwikkeling

coaching met StressEraser

coaching in transitie
coaching met StressEraser

hulp bij trauma-verwerking

EHBT: eerst hulp bij trauma

groepsgericht HartFocus-opleiding:
de veerkrachtige teamleider
gezinsbehandeling HartFocus
familie-opstelling voor gezin
teamgericht

veerkrachtige teams

omgaan met heftige emoties in het werk

terugdringing ziekteverzuim

gezond in je werk

gezond omgaan met heftige emoties in een conflict of crisis
leidinggevenden/
HRM-medewerker

veerkrachtig leidinggeven

kwaliteit in deeltijd

veerkrachtige senioren 

kwaliteit in deeltijd

begeleiding van senioren

begeleiding en reintegratie
van zieken 

directie

authentiek leiderschap

vitaal leiderschap

kwaliteit in deeltijd

loopbaanrisico’s voor leidinggevenden

directie in transitie

omgaan met heftige emoties als leidinggevende

burnout behandeling van leidinggevenden 
bestuur besturen met veerkracht conflicthantering

Over emotionele veerkracht in het werk

In de jeugdzorg komen we nog weleens in situaties terecht van heftige emoties. Medewerkers zijn professioneel genoeg om dit in goede banen te leiden, en de eigen emoties niet uit de hand te laten lopen, of in ieder geval om escalatie te voorkomen.

Maar hoe is dat voor de gezondheid van die medewerkers?

Nu is er de laatste jaren voortreffelijk onderzoek gedaan naar emoties en vooral de fysiologische kant daarvan, inclusief de gevolgen voor gezondheid. Een van de interessante ontdekkingen  is die van de samenhang tussen hartritme variatie en emoties. Bij emoties van frustratie, woede en wrok is er een hartritme, dat niet effectief is voor het lichaam, en er wordt het hormoon cortisol aangemaakt. Cortisol heet ook wel het verouderingshormoon en leidt tot geheugenzwakte, verminderde huidelasticiteit, grotere kans op diabetes, leverzwakte, verhoogde bloeddruk en hartziekten.

In situaties van verhoogde stress en emoties als frustratie en wrok is het hartritme ongelijk en onregelmatig. Het hartritme ziet er dan uit als opgejaagde bergpieken.

Gelukkig kan het hart ook een ander patroon laten zien. Dat is wanneer je merkt, dat je vertrouwd wordt, of gewaardeerd wordt, wanneer je dankbaarheid voelt en kan genieten. Het hartritme heeft dan een patroon dat er veel glooiender uitziet. De wetenschap noemt dit coherentie, en in je lichaam is alles beter op elkaar afgestemd. Neurologen en cardiologen weten dat er verband bestaat tussen het hartritme en de amygdala, een gedeelte van de hersenen dat een cruciale rol speelt bij het geheugen. Gebleken is dat je helder kunt denken en op je best bent met dit coherente hartritme: Bij emoties als dankbaarheid en waardering wordt een ander hartritme voortgebracht, waarbij het hormoon DHEA wordt aangemaakt. DesoxyHydroEpiAndrosteron wordt ook wel het verjongingshormoon genoemd, en dat heeft het omgekeerde effect van cortisol.

In Amerika, onder leiding van het Instituut voor Heart Math is er vijftien jaar ervaring mee met zeer interessante effecten, lagere bloeddruk, hogere examencijfers, minder faalangst, minder depressieve gevoelens, een meer gezonde hormoonhuishouding in het lichaam en hogere prestaties op allerlei gebieden.

Hartritme zelf leren sturen, emoties zelf kunnen reguleren

Kees Blase, directeur van HartFocus verspreidt in Nederland al jarenlang de HeartMath methode in het onderwijs met succes, en heeft de methode verfijnd voor traumatherapie, werken met agressie en heftige emoties en gezond werken in jeugdzorg en jeugdpsychiatrie. Technieken zijn ontwikkeld waarmee je het hartritme zelf leert sturen om dit te gebruiken voor faalangst, examenangst, trauma-aanpak en eerste hulp bij trauma, bij effectieve stressbehandeling en hoger rendement in het nemen van beslissingen.

Op het moment, dat er sprake is van hartcoherentie treden er, zo blijkt uit het onderzoek een aantal algemeen gewenste effecten op:

  • een prettige lichamelijke gewaarwording: gevoelens van alerte tevredenheid, flow in situaties van stress, maar ook fysiologische effecten: verlaagde bloeddruk, vermindering van slapeloosheid en aanmaak van DHEA (2002).
  • een helderheid in denken, helderheid in keuzeprocessen. In een onderzoek bij de politie in California werd een betere focus tijdens heftige incidenten gemeten, het vermogen om adequate beslissingen te nemen, en helder te communiceren na deze incidenten (1999).
  •  afname van boosheid, vermoeidheid, ongeduld , stress en  toegenomen motivatie, productiviteit, dankbaarheid en helderheid. Dit werd gemeten bij gevangenispersoneel (2003).
  • bloeddrukverlaging van gemiddeld 133/84 naar 123/78 in zes weken (246 managers van Shell Europe en V.S., 2002).

Resultaten op scholen

Op scholen in Nederland werden de volgende resultaten gemeten (2007):

1. Faalangstige leerlingen gaan vooruit in cijfers, en zijn vooral blij, dat hun angst beheersbaar is geworden. Ze worden niet meer meegesleurd door de emotie, maar zeggen er nu iets aan te kunnen doen.
 
2. Sociaal emotionele vorming en stressmanagement. Leerlingen, die HartFocus toepassen zeggen beter in hun vel te gaan zitten, leren relativeren, en kunnen leren zich beheersen bij woedeaanvallen en andere heftige emoties.
Bijvoorbeeld een leerling, die vaak woedeaanvallen had: de conflicten thuis met zijn vader zijn afgenomen, er is veel minder ruzie (Accent College, Vlaardingen).
‘Ik heb gauw ruzie, en als ik ruzie heb ga ik meestal de pan uit. Nu ga ik op de hartcomputer, en dan gaat het beter, dan word ik rustiger en krijg mij zelf weer in de hand’ (leerling Goudse Waarden, Gouda).
 
3. Beter contact met zichzelf en anderen
Cursisten met verstandelijke beperking vinden het erg leuk om te doen, kijken stralend, kunnen dicht bij hun gevoel komen, hebben veel makkelijker contact dan voor invoering van HartFocus (ROC Westerschelde, Zorg en Welzijn, Terneuzen).
 
4. Leerlingen met concentratieproblemen, met chaotische gedachtenpatronen
  • ‘Ik had moeite met concentratie en werd vaak misselijk of ziek bij toetsen. Nu haal ik zelfs negens en tienen’ (leerling Fabritiusschool, Hilversum).
  • ‘Ik heb meer energie’ en ‘Mijn hoofd voelt ontspannen en leeg’ (LWOO leerlingen van Daltonscholengemeenschap Helen Parkhurst, Almere).
 
5. Betere prestaties
  • handschrift wordt beter (schoolleidster basisschool Et Buut, Zaandam)
  • leerlingen lezen soepeler
  • spelling en lezen zijn met grote sprongen vooruitgegaan (Laurentiusschool, Delft)
  • leerachterstand werd ingehaald variërend van twee maanden tot drie jaar (basisschool Rotterdam en onderzoek in de V.S)
 
Henk Kempink, rector van een VMBO-school : ‘Op je computerscherm zie je direct het effect van wat je doet. Dat is fantastisch!. Dit is nu eens een praktische nieuwe vinding, die de leerlingen heel concreet feed back geeft.
Het sluit aan bij wat we willen met de school: versterken van het zelfvertrouwen, zorgen dat er meer plezier wordt beleefd aan school , dat leerlingen trots zijn op hun eigen resultaten. We willen faalangst en leerachterstanden weghalen. Daar sluit dit materiaal allemaal naadloos bij aan.’