Home » 10 juni Ontspoorde Emotieregulat

10 juni 2011 Symposium Ontspoorde Emotieregulatie, Dysfunctional Affect Regulation

vervolg op dit symposium: 24-27 juni 2013: symposium On `Becoming Emotionally Regulated met prof Stephen Porges, prof Bessel van der Kolk, prof Sue Carter, prof Rutgerjan van der Gaag
voor info KLIK HIER

10 juni 2011: symposium in Utrecht:
Ontspoorde emotieregulatie Dysfunctional Affect Regulation
met prof Bessel van der Kolk, prof Julian D Ford, prof Miranda Olff en dr Ellert Nijenhuis. Uniek!
voor de folder klik hier

Aanmelding kan niet meer, de zaal is helemaal volgeboekt. Volgend jaar, in 2012 komt een vervolg.

HartFocus werkt hierin samen met Delta Psychiatrisch Centrum en Altrecht. Met dit symposium wordt een brug geslagen tussen neurowetenschap en therapie. De neurobiologie heeft de afgelopen twee decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt, waardoor we stap voor stap meer gaan begrijpen over de relatie tussen chronische vroegkinderlijke traumatisering en affectregulatie. Nu hebben we meer inzicht in de neurowetenschappelijke basis van gehechtheid  en manieren waarop deze kennis gebruikt kan worden in psychotherapie en lichaamsgerichte therapie.

De internationaal vooraanstaande wetenschappers prof Bessel van der Kolk, Prof Julian Ford , dr Ellert Nijenhuis en prof. Miranda Olff zullen puzzelstukjes bij.elkaar brengen. Promovendus Annemiek van Dijke zal het model van de hechtingsproblematiek en affect regulatie presenteren. Hoewel neurobiologisch onderzoek steeds meer inzicht geeft in gezonde affect regulatie en social attachement zijn er nog vele vragen over de ontspoorde emotieregulatie. Aan de ene kant kennen we de intense en overspoelende emoties en ongecontroleerde emotie regulatie van mensen met borderline stoornissen.Aan de andere kant kennen we in de behandelingspraktijk het afsluiten voor emoties en dissociatie als gevolg van traumatische herinneringen. De verschillende vormen van ontspoorde emotieregulatie zullen in kaart worden gebracht. Tevens zullen de fysiologische aspecten in beeld worden gebracht door middel van f-MRI, HartRitme Variabiliteit en het hormoon Oxytocine.

 

Informatie: info@hartfocus.nl

Accreditatie is verleend door FGzP(klinisch psychologen en neuropsychologen) en tevens verwacht en aangevraagd bij NVvP

Programma vrijdag 10 juni: Ontspoorde Emotieregulatie Dysfunctional Affect Regulation

 • 9.00 ontvangst
 • 9.15 opening door dagvoorzitter Onno van der Hart, PhD,honorair hoogleraar psychopathologie van chronische traumatisering, Klinische en Gezondheidspsychologie Rijks Universiteit Utrecht
 • 9.20 :Annemiek van Dijke, MSc, klinisch neuropsycholoog, Delta Psychiatrisch Centrum:  De cirkel van disfunctionele affect regulatie  Over deactivering en hyperactivering van het systeem van emotieregulatie,op zowel de cognitieve, affectieve , somatische als interactieve aspecten.9.35: Ellert Nijenhuis.PhD, psycholoog, psychotherapeut, en onderzoeker aan het Top Referent Trauma Centrum GGZ Drenthe,  Trauma-gerelateerde dissociatie van de persoonlijkheid in psychobiologisch persoectief. Volgens de theorie van dissociatie van de persoonlijkheid impliceert trauma een opdeling van de persoonlijkheid. Wat zegt neuro-imaging onderzoek? Hebben verschillende typen van dissociatieve delen van de persoonlijkheid inderdaad hun eigen biopsychosociale kenmerken? Of is de opdeling van de persoonlijheid slechts een effect van fantasie en suggestie, zoals ook is beweerd?
 • 10.10: Bessel van der Kolk, PhD, hoogleraar psychiatrie Boston University en directeur JRI Trauma Centre. Innovaties in het behandelen van complexe PTSD  zoals sensorimotor therapy, biofeedback en yoga.   Vroegkinderlijke traumatisering en extreme stress (DESNOS) leiden tot symptomen zoals dysfunctionele affectregulatie. Kunnen we door  neurobiologische inzichten integratieve behandelmethoden waarbij lichaamsgerichte, psychodynamische en interpersoonlijke aspecten  worden geïntegreerd innovaties bewerkstelligen?
 • 11.00: pauze
 • 11.20: Kees Blase,MSc, medisch fysicus en andragoloog, directeur Landelijk Centrum  Stressmanagement: HartRitmeVariabiliteit als marker van de modus van het autonome zenuwstelsel: Wat is neuroceptie? Kan de patiënt zelf het autonome zenuwstelsel  beïnvloeden met HRV?. Wat kunnen we in   een therapeutische sessie zien met HRV als marker?
 • 11.40: Miranda Olff,PhD hoogleraar psychotraumatologie, Academisch Medisch Centum,  Universiteit van Amsterdam: Oxytocine, sociale steun en PTSD. Wat doet het oxytocine systeem in relatie tot sociale steun en PTSD? Wat zijn de consequenties voor traumabehandeling en preventie?
 • 12.00: Julian D. Ford PhD, hoogleraar psychiatrie University Connecticut Medical School : Making Emotion Regulation Transparant: A Neurocognitive Paradigm for Complex Trauma Psychotherapy.  Wat is het verschil tussen “emotion processing” en emotion regulation”?  En hoe speelt zelfreflectief bewustzijn van mentale activiteiten een rol in  emotieregulatie? Toegespitst op kinderen en jeugdigen.
 • 12.45: prof Onno van der Hart verbindt in zijn afsluitende woorden de presentaties van de diverse sprekers
 • 12.55: muzikale affectieve afsluiting
 • 13.00: einde.
 • ‘s middags: promotie Annemiek van Dijke in Academiegebouw RijksUniversiteit Utrecht

 

Bessel van der Kolk is hoogleraar in de psychiatrie aan de Boston University Medical School en Medisch Directeur van het Trauma Centre of JRI in Brookline Massachusets. Hij is jarenlang president geweest van de International Society for Traumatic Stress Studies. Zijn werk integreert de neurobiologische, psychodynamische en interpersoonlijke aspecten van de impact van trauma en de behandeling daarvan. Als een van de eersten hield hij een pleidooi voor het introduceren van CPTSD, complexe PTSD, die recht doet aan de gevolgen van vroegkinderlijke traumatisering, leidend tot symptomen die niet beschreven worden in PTSD volgens DSM IV.

 

Julian D.Ford PhD is hoogleraar psychiatrie aan de University  Connecticut Medical School  en directeur het het UCHC Center for Child Trauma Treatment. Voorzitter van de International Society for Traumatic Stress Studies. Hij ontwikkelde het TARGET behandelingsmodel PTSD voor volwassenen, adolescenten en kinderen. Hij is co-auteur van drie recente boeken Treating Traumatized Children (2008), Treatment of complex traumatic stress disorders (2009) en Encyplopedia of Psychological Trauma (2008).

Making Emotion Regulation Transparant: A Neurocognitive Paradigm for complex Trauma Psychotherapy.

Emotion regulation is well established scientifically and clinically as a fundamental impairment for individuals with complex traumatic stress disorders and the dissociative subtype of PTSD. Despite important advances in the development of effective psychotherapies for PTSD ans post-traumatic dissociative disorders, there is a need to make “emotion processing” and “emotion regulation” transparent and behaviourally specific for clients. A neurocognitive model of psychotherapy that enables complex trauma survivors to not just manage emotional distress but to use mentalization to understand and modify their emotion regulation strategies, will be described.

What is the difference between “emotion processing” or “managing emotional distress” versus “emotion regulation” and how is mentalizing (self-reflective awareness of ones own mental activities) involved in emotion regulation?

What are the neurocognitive components of mentalizing-based emotion regulation, and how can these be made transparent and practical in psychotherapy for complex trauma survivors?

 

Onno van der Hart, PhD is a psychologist, adult psychotherapist, trained family therapist and researcher, he is Professor of Psychopathology of Chronic Traumatization at the Department of Clinical and Health Psychology at University of Utrecht. Psychotherapist at the Sinai Center for Mental Health, Amsterdam and clinical consultant of the Center for Post-Trauma Therapy and Trauma Education Helsinki and Oulu,Finland

Annemiek van Dijke, MSc, Head of research department Landelijk Centrum Vroegkinderlijke chronische Traumatisering. Clinical psychologist,  neuropsychologist . and educator at Delta Psychiatrisch Centrum.  10 juni she will defend her thesis Dysfunctional Affect Regulation in borderline personality disorder(BPD) and somatoform disorder (SoD).

 

 

Ellert Nijenhuis, Ph.D., is psychologist, psychotherapist, and researcher at the Top Referent Trauma Center of GGZ Drenthe, Assen, and co-director of Psychotraumatology Institute Europe, Duisburg. In 1998 the International Society for the study of Trauma and Dissociations granted him the Morton Prince Award for scientific excellence. In 2000, 2002 and 2005 he received rewards for outstanding contributions to the diagnosis, treatment, research and education in dissociative disorders.

 

According to the theory of dissociation of personality, dissociation in trauma involves an integrative deficit. However, given this deficit, it also serves as a defense in some regards. In its simplest form, this dissociation is between one ty In 1998pe of subsystem of personality as a whole biopsychosocial system that is focused on functioning in daily life despite ongoing or past traumatization, and another type of subsystem fixated on defense in the face of this traumatization. While the first type, described as an apparently normal part of the survivor’s personality (ANP), may more or less protected from experiencing, knowing, and realizing the traumatization, a different type, known as an emotional part of the personality (EP), is fixated on this traumatization, and suffers. These hypotheses have been examined in several experimental neuro-imaging studies. Do these different parts have their own theoretically predicted biopsychosocial features? How the survivor as ANP mentally avoid experiencing, knowing, and realizing the traumatization? What happens to EP when ANP’s mental avoidance continues? Or is, as some critical voices assert, dissociation of personality fake, that is, a matter of fantasy, suggestion, and role playing?

 

Miranda Olff, PhD Professor Psychotraumatologie, Academic Medical Center, University of Amsterdam; President of the European Society for traumatic stress studies; editor-in-chief of European Journal of psychotraumatology.
She is expert in Oxytocin, social support and PTSD.

What does the oxytocine system do? How is it related to social support and PTSD? What are the consequences for prevention and treatment?

 

Kees L Blase, Medical Physics,MSc Neurobiology BSc and Adult Education MSc is director research at the National Centre Stressmanagement . He introduced HRV-biofeedback in 2000 in the Netherlands in education  health and governmental organisations. He is educator HRV-biofeedback at the Police Trainingscentre Amsterdam to prevent PTSD in police.