Home » Workshops 24 en 25 juni

Workshops On becoming Emotionally Regulated

Maandag 24 juni

drs Joke Hellemans
Mindfulness en Emotieregulatie in gezinnen.

In het afgelopen decennium is er mede door de ontwikkeling van hersenonderzoek veel ontdekt over de invloed van meditatie op de hersenen en op de emotieregulatie, ofwel emotionele weerbaarheid. Het is gebleken dat door een 8-weekse mindfulnesstraining  waarin mensen leren mediteren, hier al een significante verandering in ontstaat (Davidson, 2012). Gezinnen kunnen soms zwaar belast zijn door een kind met een emotieregulatiestoornis. Het vraagt van de ouders extra veerkracht en emotionele rijpheid om niet in destructieve communicatiepatronen te vervallen. In deze workshop zal besproken worden hoe in een aangepaste mindfulnesstraining de ouders en soms ook de kinderen worden getraind (Hellemans,2011). Wetenschappelijk onderzoek hiernaar zal worden getoond, en, last but not least, kunt u deze toegepaste meditatie aan den lijve ervaren door middel van een oefening. 

drs  Joke Hellemans, klinisch psycholoog en mindfulnesstrainer.
werkzaam bij het Academisch Behandelcentrum voor Ouder en Kind, UvAminds, te Amsterdam.  www.livingmindfulness.nl   

dr Annemiek van Dijke, klinisch neuropsycholoog, DeltaPsy

Does childhood trauma related dysfunctional emotion regulation present differentily across the lifespan?

Chronische stress heeft een negatieve invloed op de ontwikkeling van het kind. In het bijzonder als deze chronische stress plaatsvindt in de vroege kindertijd (0-10 jaar) kan dit negatieve gevolgen  hebben op het leerproces en de ontwikkeling van de persoonlijkheid, het werkgeheugen, emotie regulatie en het aangaan van relaties met belangrijke anderen. Chronische stress in de vroege kindertijd wordt in verband gebracht met ontwikkeling van psychische stoornissen, verslaving, ziekten of een kwetsbare lichamelijke gezondheid later in de adolescentie en jong-volwassenheid. Chronische stress binnen en buiten gezinnen wordt vaak geassocieerd met de groep die spijbelt, de school niet afmaakt, geen aansluiting meer kan vinden met de peergroep, werkloos is en soms ook vervalt tot kleine criminaliteit. Soms uit verveling, soms om toch ergens aansluiting te vinden,  maar vaker omdat in de ontwikkeling te weinig is geleerd om met negatieve gebeurtenissen en emoties om te gaan wordt heil gezocht in alcohol, (soft) drugs, zelfbeschadiging, negatieve seksuele relaties en geweld. Met verder maatschappelijk afglijden tot gevolg.

In de diagnostiek en behandeling van de gevolgen van vroegkinderlijke chronische stress in de adolescentie wordt gefocust op  behandeling van de psychische stoornis, verslaving, of probleemgedrag in engere zin. De diagnostiek wordt uitgevoerd conform de richtlijnen waarin behalve voor PTSS niet expliciet rekening wordt gehouden met onderliggende uitlokkende en in standhoudende factoren:  laag zelfbewustzijn,  onrijpe persoonlijkheid, cognitief disfunctioneren, emotie disregulatie en moeite met in stand houden van relaties. Uit onderzoek is gebleken dat deze groep uitvalt uit therapie, en onvoldoende of nauwelijks opknapt. Een chronisch beloop van de psychische stoornis, verslaving, lichamelijke ziekte,  etc is dan het gevolg.

Uit recent onderzoek blijkt dat de ontwikkeling van een choatisch brein als gevolg van een chaotische of stressvolle kindertijd in de adolescentie en (jong) volwassenheid kan worden vastgesteld (beeldvormend en (neuro) psychologisch onderzoek). 

Alternatief is wellicht:“serious gamen: cognitieve revalidatie van jeugdigen en jong-volwassenen met gerapporteerde chronische stress in kritieke levensfasen van de ontwikkeling”. Als ze met behulp van de cognitieve revalidatie het wel voor elkaar krijgen om hun opleiding af te maken maken ze meer kans op de arbeidsmarkt en hebben ze perspectief op een waardevol en liefdevol bestaan. Immers iemand die goed genoeg functioneert is sociaal-maatschappelijk en zeker ook economisch aantrekkelijker dan een “loser” waar veel zorg en beleid omheen moet worden georganiseerd.

 Dr. Annemiek van Dijke is Praktijkopleider post-master psychologie-opleidingen: Gezondheidszorg-, Klinisch- en Klinisch Neuro-psycholoog, klinisch psycholoog|klinisch neuro-psycholoog|psychotherapeut|cognitief gedragstherapeut VGCt®|supervisor VGCt®|supervisor NVP|supervisor BAPD.

Kees Blase, medisch fysicus, andragoloog, opleider HartFocus in HRV-biofeedback en emotieregulatie

Blocking and relieving emotions visible by HRV-biofeedback
 

Dinsdag 25 juni:

Ellen Schuring: Afstemmen

In de workshop kunt U ervaren dat vanuit ontspanning, ademen en stilte uiteindelijk een heldere en zuivere klank kan ontstaan. In het samenspel van luisteren en laten klinken vinden we verbinding met onszelf en de groep. Het nodigt uit in harmonie te zijn met de klank.
Ellen werkt vanuit ervaring met een groep gehandicapte kinderen. Hen bewust te laten worden van adem, stilte en luisteren , leerde hen het zingen. In de loop van de lessen bleek er een sterke samenhang te bestaan tussen het ont-dekken van de stem en het opbouwen van zelfvertrouwen.

 

Ellen Schuring was de afgelopen 30 jaar zangeres (sopraan) in het klassieke repertoire (opera, oratorium en lied). Sinds zij zich daaruit heeft teruggetrokken (2011) heeft zij zich o.a. gewijd aan het ontwikkelen van de stem bij professionele zangers, amateur(koor)zangers en acteurs. Zij stelt zich ten doel de zeggingskracht en eigenheid van ieder mens te ontwikkelen in het zingen. De behoefte om zich te uiten heeft zij vorm gegeven in het zingen van zelf geschreven teksten en muziek.

 

Merlijn Twaalfhoven, componist

Merlijn Twaalfhoven laat ervaren hoe hij met kinderen uit Syrische vluchtelingenkampen in Libanon werkt met muziek, om hen weer in contact met hun lijf te brengen en hen weer te helpen in veilige modus te komen na de traumas van de afgelopen tijd.

 

Jantje van der Wurf, muziektherapeut Papageno

Jantje van der Wurf is sinds 2006 als muziektherapeut verbonden aan de Stichting Papageno. Naast zijn expertise binnen de muziektherapie met kinderen en jongern met autisme heeft hij veel ervaring met gedragsproblematiek.
Naast muziektherapie geeft Jantje van der Wurf trainingen op het gebied van Veiligheid en Agressie.