Home » Boeken Kees Blase

Boeken Kees Blase

1. Verzuimbeleid en vitaliteit

Praktijkaanpak voor het onderwijs, Kees L. Blase

Een boek voor schoolleiders, die vitalisering van hun team en teamleden voor ogen hebben, en die zichzelf willen professionaliseren in het in gang zetten en in stand houden van een gezonde school.
Nu eens geen boek met theoretische verhandelingen, onderzoeksresultaten en structuurschema’s, maar een praktijkboek, dat is ontstaan uit de succesvolle cursussen Terugdringing Ziekteverzuim in het onderwijs, waaruit het driesporenbeleid is ontwikkeld. Individuele aanpak waar nodig. Teamaanpak in bepaalde situaties. Authentiek leiderschap om hier leiding aan te geven. Het is inmiddels de 3e druk van dit boek.
De onderwijssector vertoont een specifiek verzuimpatroon. De emotionele investering, die docenten, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel in hun werk doen, kan zeer uitputtend zijn. Onderwijs heeft een specifieke preventieve aanpak nodig,zodat teamleden de veeleisende taak het hoofd kunnen bieden en daarbij nog vitaal blijven ook.
De auteur Kees Blase heeft gewerkt bij het APS, trainingen gegeven voor de AVS, school for leadership, VVO, vereniging voor management in het onderwijs, Onderwijsbonden CNV, ondermeer Gezond voor de Klas, Authentiek Leiderschap en managementtraining verzuimgesprekken, samen met acteurs.
In dit praktijkboek heeft hij gekozen voor de invalshoek beïnvloedbare factoren. Vandaar dat er talloze voorbeelden, modellen en tips worden aangeboden, die gaan over patronen, waarin mensen-en schoolteams- vast zijn komen te zitten. Het is de auteur steeds gelukt om daar beweging in te krijgen.

2. Kwaliteit in Deeltijd

Schoolleiderschap in deeltijd en gedeeld schoolleiderschap.

Het thema werken in deeltijd in leidinggevende banen is weer helemaal terug. Het succesvolle boek uit 1991 is herdrukt, nu het thema leidinggeven in deeltijd weer actueel is. Ging het in de negentiger jaren meer om de emancipatorische kant, nu is het weer opnieuw in de belangstelling, omdat leidinggeven in deeltijd effectiever blijkt. Een effectieve vorm om stress en werkdruk te hanteren en om de balans privé en werk te optimaliseren, zowel voor mannen als voor vrouwen. In dit boek Kwaliteit in Deeltijd staan al die efficiency-argumenten, en onderzoeksresultaten. Daarnaast de visie, dat steeds meer mensen 5Vs nastreven: Vakmanschap, Verzorging, Verbinding, Verdieping en Vermaak.

Op welke manier is deeltijdmanagement of gedeeld management een oplossing om de taakbelasting van schoolleiders te verminderen. Hoe kunt u voorkomen dat hetzelfde werk wordt uitgevoerd voor een deeltijd-salaris? Zijn nieuwe managementvormen aantrekkelijker voor vrouwelijke directeuren? Hoeveel mannen willen in deeltijd werken?
Drie praktijkvoorbeelden worden beschreven. Vervolgens worden alle voor-en nadelen op een rij gezet. Voor de schooldirecties en schoolbesturen, die overwegen deeltijd- managementvormen te exploreren is er een checklist gemaakt met aandachtspunten om op zorgvuldige wijze deeltijdmanagement, of centrale directie, c.q. een managementteam met deeltijdformaties gezond gestalte te geven.
De auteur Kees Blase geeft sinds 1995 trainingen Gezond Leiderschap en Authentiek Leiderschap. Hij heeft zijn hele leven in deeltijd gewerkt. Van 1978 tot 1983 deed hij onderzoek naar de kwaliteit van de arbeid bij de RijksUniversiteit Utrecht. Tevens was hij in die periode als docent, later als projectleider verbonden aan de Scholengemeenschap Lelystad. Van 1984-1993 gaf hij leiding aan het landelijk emancipatiecentrum voor het onderwijs, en organiseerde jaarlijks emancipatorische onderwijsconferenties. Hij werkte in die periode samen met bureau Twijnstra en Gudde, en adviseerde scholen en schoolleiders hoe je effectief een leidinggevende baan in deeltijd kunt uitvoeren. Kees Blase heeft vele schoolleiders gecoacht, en coacht nu professionals en directeuren in diverse maatschappelijke sectoren, van zorginstellingen en psychiaters tot musici en natuurlijk nog steeds schoolleiders.

3. Den Haag Decentraal

seniorenbeleid in de grote stad, Haags primair onderwijs op weg naar zelfsturing.

Inspirerend voor gemeentebesturen, die voortvarend de autonomievergroting van scholen willen regisseren. Leerzaam en herkenning oproepend voor schoolleiders, die te maken hebben gekregen met nieuwe verantwoordelijkheden en daarbij passende gedragsveranderingen van mensen op alle niveaus. Een beeld van Haagse schoolleiders, leerkrachten en bestuurders, die met vallen en opstaan een nieuwe weg durfden in te slaan.
Geïnspireerd door de werkwijze van het Centrum van Vitaliteit LCS en Forum Vitaal Leraarschap werden in 1997 impulsen gegeven om verantwoordelijkheden daadwerkelijk bij de schoolleiding neer te leggen.
Doordat het boek een mix is van levensechte verhalen (door de journaliste Maria Straathof) en van praktijktheorie (door schoolleiders-trainer Kees Blase), die verbonden wordt met de essentie uit die verhalen, leest het niet alleen boeiend maar biedt het vooral praktische perspectieven, zodat leerkrachten (weer) met plezier aan het werk gaan.

4. Loopbaanrisico’s voor schoolleiders (m/v), Kees Blase en Jan Gispen.

Het boekje vertelt niet alleen het verhaal van het bevoegd gezag, maar ook dat van de potentiele kandidaat. Wat moeten ze doen om de benoemingsprocedure tot een succes te maken? De brochure bescrijft dit proces heel concreet, waarschuwt voor valkuilen en biedt oplossingen aan. Daarbij is de praktijk steeds het uitgangspunt; zo eindigt het boekje niet bij de benoeming, maar vraagt ze terecht ook aandacht voor de periode erna. Het boekje stippelt het pad uit, dat door een landschap aan ideeën en tips naar een succesvolle benoeming voert. (inleidende tekst van de toenmalige staatssecretaris van OCW Karin Adelmund)
Hoofstukken: 1. kunst van het paardijden,2. kritieke fasen, 3a. ontluiking van de ambitie, 3b: profielbeschrijvingen,4. seksespecifieke mechanismen, diversiteit realiseren, 5.a: sollicitatiefase, 5b: bestuurlijke zorg, 6a: de wittebroodsweken, 6b: bestuurlijke aandachtspunten voor het eerste jaar, 7. wennen of wegwezen. 8.crisis of drama: leiding geven aan crisis en bestuurlijke zorg bij crisis of drama.

5. Slanker met je hartritme
Mensen met overgewicht zijn lichamelijk uit balans en gaan niet effecief om met hun emoties. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat wie zijn hartritme positief weet te beïnvloeden, stress en emoties beter in de hand kan houden en daarmee ook haar voedingspatroon kan reguleren. Slanker met je hartritme laat zien hoe je dit in negen weken kunt realiseren, met blijvend resultaat!

Hoe werkt het?
Slanker met je hartritme is geen dieet, maar een op lichaam en geest gerichte methode. Door negen minuten per dag, negen weken lang te oefenen om hartcoherentie onder de knie te krijgen, vervolgens de emotionele coherentie en ten slotte de voedingscoherentie, zal het altijd maar volgen van diëten definitief tot het verleden gaan behoren.

Hartcoherentie
Het grote publiek heeft met de beproefde hartcoherentie methode kennis gemaakt via Uw brein als medicijn, de beststeller van dr. David Servan-Schreiber. Servan Schreiber heeft in dit nieuwe boek de inleiding geschreven en noemt Slanker met je hartritme een belangrijk en innovatief vervolg op zijn boek.
Door middel van ademhaling is het mogelijk om het hartritme zelf te sturen, en in coherentie te komen. Hierdoor neemt stress af, kunnen emoties gereguleerd worden en tenslotte kan zo het voedingspatroon aan de werkelijke behoefte worden aangepast.

Over de auteurs
Dr. David O’Hare is huisarts en vijfentwintig jaar gediplomeerd diëtist. Teleurgesteld door het gebrek aan effectiviteit van diëten, heeft hij heeft zich gespecialiseerd in cognitieve en gedragstherapie, en heeft een programma ontwikkeld om patiënten, die bij hem voor een dieet kwamen psychologisch te begeleiden. De laatste zeven jaar gebruikt hij hartcoherentie als integraal onderdeel van zijn therapie, en is zijn boek Maigrir een groot succes. Hij geeft trainingen in hartcoherentie in Quebec en in Frankrijk.

Drs Kees L. Blase, medisch fysicus en directeur van het Landelijk Centrum Stressmanagement heeft hartcoherentie in 2000 in Nederland en België geïntroduceerd.

6. Hoofdstukken in Handboeken

  • 5a. Ziekteverzuim in: ARBO beleid in de school, Kluwer 2002
  • 5b. Van geboeid naar boeiend werk, de alternatieve aanpak van ziekteverzuim, in ‘Handboek Verpleegkundige innovatie’, 1999
  • 5c. Gezonde managementvormen in de jaren negentig, in ‘Handboek personeelsbeleid in de school, 1992
  • 5d. Hoe kan het hart bijdragen aan krachtiger leerprocessen, in ‘Handboek leerlingbegeleiding, 2004
  • 5e. Leuker en beter leren met hartfocus, in ‘Andere wegen in Jeugdzorg en onderwijs, Lemniscaat, 2005
  • 5 F. MEANINGS AFFECT THE HEART, in: JEARBOOK 2005 SOLUTION FOCUSED MANAGEMENT

7. Vertaalde boeken

  • 6a.  Take care of yourself: part-time leadership in education as a healthy concept for the 1990
  • 6b. Le pari opportunnita nei Paesi Bassi, in: Donne a scuola in Europa

8. Niet meer verkrijgbare boeken

7a. Met passen en meten, herwaardering van de plaats van meisjes in de exacte vakken, 1986

7b. Economische zelfstandigheid, lespakket voor maatschappijleer en keuzebegeleidingslessen,1989, WINNAAR VAN DE ZILVEREN PLUIM, PRIJS VAN DE EMANCIPATIERAAD