Home » Balance Manager StresEraser pro

BALANCE MANAGER

De Balance Manager is een instrument om hartcoherentie te trainen en te leren zelf emoties te reguleren.  De Balance Manager meet HartRitmeVariatie en is een biofeedbacktechnologie, waar op het computerscherm zichtbaar wordt gemaakt hoe het hartritme varieert. Via een oorsensor (met infraroodsensor) wordt de informatie over de hartslag en het hartritme doorgegeven aan de computer.De Balance Manager heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere HRV-technologie:
1.Balance Manager heeft een instelbare adembegeleider, waardoor iedereen het systeem op de eigen persoonlijke frequentie kan instellen. Dit is belangrijk, omdat iedereen een eigen resonantiefrequentie heeft, en omdat het effectiever is om langer uit te ademen.

De Balance Manager is een instrument om hartcoherentie te trainen en te leren zelf emoties te reguleren.  De Balance Manager meet HartRitmeVariatie en is een biofeedbacktechnologie, waar op het computerscherm zichtbaar wordt gemaakt hoe het hartritme varieert. Via een oorsensor (met infraroodsensor) wordt de informatie over de hartslag en het hartritme doorgegeven aan de computer.De Balance Manager heeft een aantal voordelen ten opzichte van andere HRV-technologie:
1.Balance Manager heeft een instelbare adembegeleider, waardoor iedereen het systeem op de eigen persoonlijke frequentie kan instellen. Dit is belangrijk, omdat iedereen een eigen resonantiefrequentie heeft, en omdat het effectiever is om langer uit te ademen.
2.Er is een marker, die u op ieder moment  kunt aanklikken. Daarop kunt u een tekst schrijven, die dan later bij het uitprinten van de HartRitme score leesbaar is. Bijvoorbeeld:
-ademritme 5.5
-activeren van gevoel van een dierbaar moment of dankbaarheid
-in herinnering teruggaan naar jeugdtrauma
Dit vergemakkelijkt de feedback tijdens hartcoherentie coaching of EMDR. Dan worden al die momenten op een pagina zichtbaar met het frequentiespectrum op dat moment.
3.Op het scherm veerkrachttraining kunt u steeds kiezen of u alleen de adembegeleider wilt zien (simpel en helder voor de client), of het beeldscherm met diverse grafieken (klinisch en wetenschappelijk).
4.Bij de Balance Manager wordt de mate van hartcoherentie in een pijl in een boog weergegeven, waardoor verschuivingen in coherentie stapsgewijs in beeld worden gebracht en niet met een lampje rood of groen.
5. De Balance Manager mag door iedere professional worden gebruikt, er hoeft geen contract getekend te worden of opleiding behaald te zijn.
6.De Balance Manager kan op meerdere computers worden gedownload, er wordt geen beperking opgelegd in het aantal computers, en ook op een netwerk is de Balance Manager toegestaan.
7. Op de Balance manager zit ook een knopje Replay. Daarmee kan de hele sessie nog een keer afgedraaid worden. Dit is van belang voor onderzoekers, en soms om de cliënt het proces nog een keer te laten zien.

De bovenste HRV grafiek, die het Heart Rate Variability patroon in de tijd weergeeft wordt daaronder wiskundig weergegeven:
Frequentiespectrum is de Fourrieranalyse van het HRV patroon. Hierbij zijn de drie frequentiegebieden, zoals in 1996 wetenschappelijk zijn vastgesteld.
Oranje=VLF=Very Low Frequency: indicator Aktief sympathisch zenuwstelsel
Paars=LF=Low Frequency: indicator Balans tussen sympathisch en parasymp.
Groen=HF=High Frequency: slaperig Calm, dominantie van parasymp.zenuwst.

DETAILS:
De getallen aan de rechterkant zijn maat voor de PSD (powerspectrum) uitgedrukt in ms²/Hz. Deze maat is persoonsafhankelijk, en onderlinge vergelijking tussen personen is dus niet  relevant, deze maat is wel te gebruiken om de beginsituatie te vergelijken met de situatie na een paar weken, of om de resonantiefrequentie vast te stellen (zoals dit in de opleiding HartFocus wordt overgedragen)
De TRAININGSSCORE geeft aan de mate waarin het HRV patroon de afgelopen minuut in autonome balans is geweest. Dit is dus de maat voor hartcoherentie/autonomic balance op het moment van nu, of precieser gezegd: de gemiddelde score in de laatste minuut.

SIMPEL HOUDEN VOOR CLIENTEN
Als u het simpel wilt houden voor cliënten of uzelf, zonder alle grafische weergaven op het scherm, kunt  u klikken op de knop CLOSE.
Close heet de dubbele betekenis: dichtbij en sluiten. Het scherm met de grafieken wordt gesloten en de adembegeleider wordt dichtbij gehaald.

Wanneer u dan weer op het knopje Real Time Analysis (op dezelfde plaats) klikt verschijnt het volledige scherm weer met de real time analyse en grafieken.

MARKER: ZEER BELANGRIJK

Een van de belangrijkste voordelen van de Balance Manager is, dat er markeringen gemaakt kunnen worden tijdens een HRVmeting, waardoor op een bepaald moment het frequentiepatroon van de afgelopen minuut kan worden vastgelegd inclusie een zelf te typen tekstje ter aanduiding van het moment.

HISTORIE en OPSLAG
Wanneer u klikt op STOP, verschijn er het scherm met de resultaten. Dit scherm is later ook weer op te roepen via HISTORIE.

– in het bovendeel ziet u het hartritme (HRV) tegen de tijd uitgezet, en daaronder ziet u de Samenvatting Hartcoherentie Score in de tijd weergegeven, verdeeld over de zacht gekleurde kleuren lichtrood (niet coherent), zacht oranje (beginnend coherent), geel (meer coherent) en groen (zeer coherent).
Hierin kunt u zelf ook het patroon herkennen. Op de plaatsen waar het gelijkmatige golven zichtbaar zit de coherentiescore in groen en bij een onregelmatig patroon zakt de score naar geel, of rose.
Behalve het tijdsverloop van het HRVpatroon ziet u ook de gemiddelde score in de vorm van een wijzer, die de mate van hartcoherentie aangeeft (ook weer in de zachte kleuren roze, oranje, geel en groen).
Bij de Poincaré score ziet u nu de ovaalvorm bij coherentie, en de verspreide stippen bij niet-coherentie. 

Voor het klinisch gebruik en standaardgebruik van de Balance Manager is  bovenstaande informatie voldoende. Voor wetenschappelijk gebruik kunnen ook de data worden gehanteerd.

WETENSCHAPPELIJKE STANDAARDEN
In de dataopslag worden VLF (Very Low Frequency), LF (Low Frequency) en HF (High Frequency) beschreven. Dit gebeurt volgens de definities van de Taskforce of the European Society of Cardiology and the North American Society of pacing and Electrophysiology (1996),Heart Rate Variability, Standards of measurement, physiological interpretation and clinical use. In: European Heart Journal (1996) 17, 354-381.
A= Action  =VLF
B= Balance  =LF
C= Calm = HF

Uitleg en nieuwe definities gebaseerd op de definities van de Taskforce:
A=Action= VLF: (VLF+LF+HF), indicator voor activiteit sympatisch zenuwstelsel
B=Balance= LF: (VLF+ LF),  indicator voor balans tussen symp. en parasymp.
       Oftewel hartcoherentie/autonome balans
C=Calm= HF: (VLF+ HF), indicator voor activiteit van de nervus Vagus/dominantie
  van het parasymp.zenuwstelsel, bv vlak voor slapen
Resonantie= LF: (VLF+LF+HF), indicator voor Autonome Balans
Autonomic Balance= LF: HF. (definitie van 1996, maar deze lijkt verouderd en alles wijst erop, dat de Resonantie een betere marker is)

Van deze indicatoren zijn B (Balance) en Resonantie  het meest relevant als marker voor de Autonome Balans.

Op basis van de metingen van het afgelopen jaren kunnen de volgende normeringen worden gegeven:
Resonantie, de indicator voor de Autonome Balans heeft de volgende normeringen:
R>0,85: zeer goed
R=0,75-0,85: goed
R=0,55-0,75:redelijk
R=0,35-0,55: matig

A (Action), de indicator voor het sympathisch zenuwstelsel:
A>0,5: veel sympathische activiteit: teveel je best doen, piekeren, afgeleid zijn
A=0,3 tot 0,5: redelijk veel sympathische activiteit
A=0,1 tot 0,3: beperkte sympathische activiteit, wel goede focus
A < 0,1: moeiteloze balans tussen sympathisch en parasymp. zeer goede focus

De voormalige indicator voor Autonome Balans was LF:HF. Voor klinisch gebruik adviseren wij om deze niet meer te hanteren. Voor wetenschappelijk onderzoek wordt het nog wel gebruikt, maar meer om te bewijzen, dat de nieuwe indicatoren beter zijn.
Door de klinische praktijk in de jaren na 1996 zijn is er een nieuwe  relevante meetwaarde ontwikkeld : Resonantie, als marker van de balans in het Autonome Zenuwstelsel) door het Landelijk Centrum Stressmanagement ism Alliant University.