Home » Cursussen Slanker 2010

Cursussen Slanker 2010

  • Januari 2011 Afvalmaand, en daarna het jojo-effect voorkomen! ditmaal onafhankelijk van een afvaldieet , en puur met eet-emoties leren hanteren ditmaal door het ontregelde patroon op orde te brengen
  • Loosdrecht : 22 maart: start 10 dinsdagavonden door coach Louisa Roosch (info en opgave: glroosch@planet.nlklik hier voor meer informatie
  • Opleiding coaches 22 januari en 5 februari 2010 
Slanker met je hartritme, je hart als dirigent.
Louisa Roosch en Kees Blase
 
april 2011: opleidingsdag Slanker met je hartrimte voor hartcoherentie-professionals
preciese datum:info@hartfocus.nl
Louisa Roosch en Kees Blase, co-auteur van de bestseller Slanker met je hartritme zullen met de deelnemers de negen stappen doornemen om blijvend af te vallen, dus zonder jojo-effect na een dieet.
Eten en emoties horen bij elkaar, zo ook overgewicht en omgaan met emoties. Mensen met overgewicht hebben het autonome zenuwstelsel en de  hormoonhuishouding steeds verder ontregeld. Als je daarop reageert met een streng hongerdieet wordt de ontregeling alleen nog maar erger. In de methode Slanker met je hartritme hebben de Frans-Canadese auteur David ‘O Hare en Kees Blase hartcoherentie, ademhaling, cognitieve therapie en mindfulness geïntegreerd en er een zelfhulpmethode van gemaakt, die in Frankrijk zeer succesvol is gebleken. Slanker met je  hartritme is een zelfhulpmethode om het emotionele  brein op te schonen, zodat het wordt  afgestemd op het heden in plaats van door te gaan met reageren op situaties  uit het verleden.
In deze eendaagse workshop leert u hoe alle negen stappen van het programma werken, maar zullen we de nadruk leggen bij het in de praktijk oefenen van de eerste fase en het proces, dat in de vijfde week aan de orde komt.
Eerst is er de fase van chaos naar  hartcoherentie. We leren de oefeningen om het ontregelde fysiologische  systeem weer in basisbalans te brengen met aandacht voor je eigen waardigheid, adem, ademfrequentie en HartFocus.
De tweede fase gaat om het ontregelde emotionele brein weer goed functionerend te krijgen.
U leert hier de zelfhulpmethode om met vastzittende emoties om te gaan, en de methode van coherent luisteren. Daarbij worden eerst  emoties gevoeld, die positief op het lichaam werken, en volgt daarna een  zelfhulp emotieprogramma waarbij emoties als verdriet, frustratie en  machteloosheid ontdaan worden van de lading, die hier in het verleden aan is  toegevoegd. De derde fase, van  emotionele coherentie naar voedingscoherentie, gaat om het herkennen  van emotie-aspecten van je eetgedrag. Eerst worden honger, trek en verzadiging weer wakker gemaakt, en daarna gaat de aandacht naar de zogenaamde eet-emoties. We doen oefeningen in het komen tot nieuwe keuzes.
 
mei 2011: Slanker met je hartritme-hartcoherentie vervolgdag
Voor diegene, die als coach willen werken met deze methode Slanker met je Hartritme ,maar die geen opleiding hartcoherentie hebben gevolgd bij HartFocus of elders is er na de opleidingsdag Slanker met je hartritme een vervolgdag in mei waarin u meer in de diepte kennismaakt het de methoden om hartcoherentie te gebruiken in uw coachingspraktijk, medische praktijk, therapeutische praktijk of fitnesscentrum. Deze dag leidt niet tot het certificaat HeartQ , daarvoor heeft u de 3-daagse opleiding nodig.
Essentieel bij de opleiding en supervisie van HartFocus is dat deze op maat gemaakt wordt, passend bij de eigen praktijk en ontwikkeling, werkend in kleine groepen van 4-10.
Hierin leert u niet alleen de vijf elementen om hartcoherentie voor uzelf te bereiken, u leert ook hoe deze in de eigen behandelingspraktijk, en in de eigen methodiek in te passen.
1. opsporen van de eigen adem-hartritme resonantiefrequentie
2. het in beweging brengen van vastzittende emoties
3. HartFocus-bewegingsoefeningen
4. leren lezen en werken met de frequenties van diverse biofeedback-instrumenten
5. klank en muziek  
 
Plaats: HartFocus te Loosdrecht, Oud Loosdrechtsedijk 78, 1231 NC Loosdrecht
            Bij de cursus is een lunch met omega-3, verse groente en fruit inbegrepen
 
Kosten: 22 januari  en 5 februari : € 675
             
Wanneer alleen 22 januari wordt gevolgd: € 350