Home » HartFocus nieuwsbrief Zomer 2008

HartFocus nieuwsbrief

Non profit research, onderwijs-en trainingscentrum

16-8-2008
WEBWINKEL VAN HARTFOCUS ONLINE
Op 6 augustus is de webwinkel van HartFocus van start gegaan. Met winkelmandje en betalingen, die je online kunt verrichten via Ideal, maar je kunt ook, zoals vroeger een factuur gemaild of opgestuurd krijgen. Dit is de eerste stap naar de vernieuwde website. In september zullen jullie ook de nieuwe layout zien, met wetenswaardigheden over hartcoherentie en nog veel meer. De daarop volgende stap is, dat alle hartcoherentie coaches, die met elkaar verbonden willen zijn op deze site een plaats met foto en 10 regels krijgen, en een doorlink naar jullie eigen website. Ik wil jullie allemaal uitnodigen de gewenste foto en 10 regels naar mij te mailen.
Ook staat het logo van HartFocus hierin. Dit logo drukt de drie verschillende ritmes uit, die met elkaar kunnen synchroniseren: het ademritme (blauw), het hartritme (groen) en het ritme van het hersenvocht (paars). Het logo zie je in de bijlage.
EMOTION VISUALISER PRO
Er zijn een aantal nieuwe produkten te koop in de webwinkel van www.hartfocus.nl . Voor diegenen, die de Freeze Framer-versie nog gebruiken is de upgrade kit echt de moeite waard, met vooral de visuele beelden die een schommelbeweging stimuleren en met coherentie leuker worden. Maar dan is er de allernieuwste!! Emotion Visualiser Pro met nog 10 nieuwe visuele beelden. Niet alleen kinderen met autisme spectrum stoornissen hebben veel baat bij deze visualisers, eigenlijk alle leerlingen en volwassenen vinden dit heel stimulerend om vaker achter de Hartcomputer oftewel de EmwavePC te zitten.
Yvonne van Roosmalen ontdekte, dat ADHD kinderen juist extra talent hebben voor hartcoherentie. Juist deze waarderen de nieuwe Emotion Visualiser Pro zeer.
SITE-LICENSE  EN  STRESSMANAGEMENT-BOEKEN
Op het Accent College, waar Linda Vermeulen onze gelicenseerde trainster is, werd door de IT-specialist geconstateerd dat in de HeartMath licentievoorwaarden staat, dat de Emwave PC op maximaal drie computers mag worden geinstalleerd. HartFocus heeft in Amerika een uitzondering voor onderwijs en jeugdzorg aangevraagd en deze verkregen, maar met de strikte voorwaarde, dat het alleen voor onderwijs en jeugdzorg is bedoeld. Met deze site-licence kun je de Emwave PC op een oneindig aantal computers installeren en er Hardware kits bijkopen.
Ik ben per 1 augustus weg bij het APS en richt mij nu volledig op HartFocus en het LandelijkCentrumStressmanagement. Het APS verleent deze diensten niet meer en verwijst naar HartFocus. Ook de boeken HartFocus en Kinderen leren hun hart gebruiken zijn nu alleen via HartFocus verkrijgbaar. Evenals de drie boeken van mijn hand over ziekteverzuimpreventie, deeltijd-management en seniorenbeleid in het onderwijs.
THE COHERENT HEART en andere electronische boeken
Vermeldenswaard is ook, dat er een serie HeartMath boeken digitaal te koop is vanaf volgende week. Goedkoper en sneller, tenminste als je  een goede printer hebt. Vooral het boek The Coherent Heart is zeer aan te bevelen voor alle hartcoherentiecoaches. Op de website staat van alle electronische boeken de samenvatting beschreven. Zoals bijvoorbeeld van The Coherent Heart:
The Coherent Heart, 2006, van Rollin McCraty PhD. Mike Atkinson, Dana Tomasino en Raymond Trevor Bradley PhD is de meest recente engelstalige HeartMath publicatie van 60 pagina’s bedoeld voor professionals, die gewend zijn wetenschappelijke literatuur te lezen.
Hierin is de huidige stand van zaken in de HeartMath concepten verwoord. Definitie van psychofysiologische coherentie. HartRitmeVariatie patronen worden getoond bij vijf verschillende psychofysiologische toestanden: mentale focus, incoherentie (boosheid), ontspanning, coherentie (waardering) en een vijfde nieuw patroon: de zogenaamde emotional Quiescence, die ontstaat bij het toepassen van de PointZero techniek, een soort positieve hyperstaat. Het emotielandschap wordt verfijnd, waarin ook een plaats is voor de positieve hyperstaat en de negatieve hyperstaat, en nieuwe begrippen als depletion (opgebruiken) en renewal (vernieuwen), waar het gaat om emotie-toestanden. In een schema worden de afferente neuronale wegen geschetst.
Tevens worden onderzoeksresultaten beschreven van effecten van HeartMath technieken bij examenresultaten en examenvrees.
MISSIE VAN HARTFOCUS
HeartMath heeft hier een zeer waardevolle bijdrage geleverd. Daarnaast zijn er in Nederland ook andere hartcoherentie coaches, waarvoor HartFocus graag een platform wil zijn, wanneer kwaliteit en zorgvuldigheid zijn gewaarborgd. Op 24 januari 2008 was de eerste conferentie voor hartcoherentiecoaches een groot succes, met workshops van Inge Maassen, Regine Herbig, Wibo van Gennip, Yvonne van Roosmalen, AnneMijke van Harten, Margriet Schmitz.  Ik hoorde vooral feedback over een mooi samenbindend gevoel.
29 JANUARI 2009: NIEUWJAARSCONFERENTIE VOOR HARTCOHERENTIE COACHES
Op 29 januari 2009 zal de tweede  hartcoherentiecoachenconferentie plaatsvinden, dit keer in de grote Burchtzaal en in vier subzalen . Graag wil ik jullie hierbij oproepen, als je een workshop wilt geven op deze dag. Je kunt je hiervoor bij ons aanmelden tot 1oktober. En daarnaast zal er ook weer Open Space zijn. In ieder geval zijn er weer workshops van Inge Maassen (orgaanopstellingen), Regine Herbig (adem) en AnneMijke van Harten (spel). We willen het samenbindende, inspirerende, verdiepende en kwalteitsverhogende karakter van vorig jaar, en dan nog meer…..
Zet de datum in je agenda. Er komt een uitnodiging in oktober, maar je mag je best nu vast aanmelden, zodat je de vroege vogelskorting in oktober krijgt.
17 nov: Stephen Porges komt naar Amsterdam. Mis het niet!

De missie, die ik gekozen had voor HeartMath NL blijft volledig de missie van HartFocus: het hart de plaats geven, die het toekomt. Daaraan kan ik toevoegen, na een aantal jaren de weg van het hart te hebben gevolgd: door te delen vermenigvuldigt het zich. De wijsheid van het hart is in eeuwenoude tradities verwoord en nu via hartcoherentie biofeedback breed toegankelijk gemaakt en via neurocardiologie en neurobiologie doorgedrongen in de wetenschap. Wetenschappers streven ernaar kennis en ervaring zoveel mogelijk te verspreiden.

In de vorige nieuwsbrief schreef ik, dat ik op het congres van de Biofeedback Foundation of Europe prof Stephen Porges en zijn vrouw Sue Carter heb ontmoet, vooraanstaande neurowetenschappers, die HRV een plaats geven in hun research, en die een heel nieuw perspektief bieden om de hart-brein verbinding in de praktijk te brengen: o.a.bij stress, trauma, depressie en autisme. Deze zomer is in Chicago een school voor meer dan 100 autistische kinderen geopend, waar Steve het design voor heeft gemaakt, en waar leren, behandeling en research worden geïntegreerd. Er is bijvoorbeeld een protocol ontwikkeld hoe met muziek (inderdaad: Mozart) de gevoeligheid van autistische kinderen voor geluid verminderd kan worden, en nabijheid en aanraking ervoor zorgen, dat het zenuwstelsel in de staat van hartcoherentie/sociaal contact komt en niet van fight-flight/verstoord contact.
Ik ben ervan overtuigd, dat je, ook als je niet met ADHDers, autisme spectrum of gestresste mensen werkt, veel kunt hebben aan de uitstraling en wijsheid van deze beminnelijke man, die nu samen met zijn vrouw het boek The Love Code aan het schrijven is.
Als titel voor 17 november heeft hij gekozen: Liefde of trauma? Hoe worden onze lichamelijke reakties op nabijheid en aanraking beïnvloed door natuurlijke patronen van ons zenuwstelsel? Zijn onderzoek dwingt ons nieuwe vragen te stellen over hoe we ons sociaal gedrag en emoties regelen. In de bijlage zie je het dagprogramma , waarin de hele middag gericht zal zijn op praktijk en toepassing, ondermeer met videobeelden en protocol-beschrijving hoe we autistische kinderen effectiever kunnen bereiken.
HartFocus organiseert op 17 november een hele dag met hem in de grote zaal van de Rode Hoed in Amsterdam. Dat wordt een heel bijzondere bijeenkomst. Voor een kleine groep, die praktisch met de methodiek verder wil is er een vervolg op dinsdag van nog een dagdeel. Zowel voor 17 als voor 18 november kun je je  opgeven via het inschrijfformulier in de bijlage. Als je je voor 1 september opgeeft, dan krijg je 40 euro korting!!
HartFocus organiseerde op 14 mei in Landgoed Eikenrode voor 20 hartcoherentiecoaches een dag, waarin ik ‘smorgens veel van het gedachtengoed van Steve Porges heb uitgelegd. Dit bleek veel inzicht op te leveren, waardoor er nu dingen op hun plek beginnen te vallen op het gebied van de wijsheid van het hart. ’s Middags heeft Margreet Sanders in een indrukwekkende sessie laten zien hoe je met hartcoherentie kunt werken in coaching en therapie.
wegens succes nu maandelijks bij Louisa en Kees in Loosdrecht

intervisie voor werken met “zwaardere” clienten/leerlingenOp 7 mei hielden we de eerste intervisiebijeenkomst, waarin je eigen casuistiek kon inbrengen. Het was zo leerzaam en effectief, dat werd gevraagd of dit niet maandelijks kon plaatsvinden. Dat  gaan we doen. Het combineren van de verschillende methodieken werkte bijzonder verrijkend. Vooral het werken met familieopstellingen had diepe impact op de deelnemers, die eigen casuistiek inbrachten. Nieuwe data zijn 17 september en  28 oktober.

EZ-Air
In de vorige Nieuwsbrief had ik als bijlage een gratis adembegeleider van EZ-Air gezet. Als je dit niet begrepen hebt of niet op je buroblad heb kunnen zetten (het is echt heel handig) mail mij dan nog even. (zie www.bfe.org). Ik heb hem direct op mijn buroblad gezet, en je kunt hem steeds in het hoekje van je scherm aanwezig laten zijn. Met deze EZ-Air kun je  uittesten, of je resonantiefrequentie 0,1 Hz is, 5 seconden in, 5 seconden uit (=6 ademhalingen per minuut, omdat 1 minuut 60 seconden is) , of 5 ademhalingen per minuut, 4,5 of 7,0. Ieder heeft zijn eigen resonantiefrequentie, net als een metalen brug. Maar het leuke van deze EZ-Air is, dat je de inademing en uitademing kunt varieren. In veel pranayama-oefeningen (yoga) is de uitademing langer dan de inademing. Nu kun je bij jezelf en bij je clienten onderzoeken welke jou het meest effectief tot hartcoherentie brengt.
opleiding hartcoherentiecoach in onderwijs en jeugdzorg
In het voorjaar zijn er weer twee groepen opgeleid in HeartMath-onderwijs/HartFocus, en in het najaar gaat weer een nieuwe groep van start. In de bijlage zit een folder, die je eventueel naar mensen kunt sturen, waarvan je denkt of weet, dat die interesse hebben.
Data zijn 24 sept, 9 oktober, 7 november. De HeartMath-rechten zijn per 1 januari 2008 overgedragen van het APS naar HartFocus.

In de folder staat:

Agenda activiteiten georganiseerd door HartFocus voor hartcoherentie-coaches: (de intro-bijeenkomsten, opleidingen en trainingen in onderwijs,opleidingen jeugdzorg staan hier niet bij)
17 september  13.00-17.00: Loosdrecht             HARTCOHERENTIE INTERVISIE (remedial teachers, therapeuten,coaches)
28 oktober 13.00-17.00                                  
Een intervisiebijeenkomst , waarin je eigen casuistiek kan inbrengen  met Kees en Louisa Roosch (psychiater, psychotherapeut, EMDR therapeut en familieopsteller). Een middag, waarin hartcoherentie-coaches  bijgeschoold worden in het  hanteren van hartcoherentie bij psychische  problemen, angststoornissen en traumaverwerking. Kees en Louisa werken vanuit de visie van integrale gezondheidszorg. Kinderen , die getraumatiseerd zijn of psychische problemen hebben, moeten ook naar school. Wat kun je daar praktisch mee, zonder de pretentie te hebben op de stoel van de behandelaar terecht te komen? Op deze intervisiebijeenkomsten kunnen ook persoonlijke thema’s worden uitgewerkt met behulp van familie-opstellingen.
prijs: 75 euro
22 september: 9.30-16.30    OEFENEN MET HET FREQUENTIESPECTRUM/ POWERSPECTRUM (Loosdrecht) door Kees Blase
als aanvulling op de licentie voor 1:1, en de onderwijslicentie. Je leert hoe je het frequentiespectrum goed kunt lezen en interpreteren. In tweetallen kun je oefenen op elkaar. Tevens wordt zichtbaar in een voorbeeldsessie hoe je de emwave en de cardio sense trainer kunt gebruiken in het  hartcoherent werken met agressie, uitzichtloze situaties en trauma’s. Ook krijg je het frequentiespectrum te zien van verschillende emoties.
prijs: 95 euro                                                                                                    
17 nov 2008:Seminar met prof Stephen.Porges 
Conferentiecentrum De Rode Hoed, Amsterdam
LOVE OR TRAUMA? HOW OUR RESPONSES TO PROXIMITY AND TOUCH ARE MEDIATED BY NATURAL MECHANISMS.
Toepassing van de Polyvagus Theorie om begrip te krijgen en klinische karakteristieken te vinden van psychiatrische stoornissen, ondermeer autisme, PTSD, depressie en stress-gerelateerde gedragsproblemen
            prijs: 235 euro (voor 1 september inschrijven met 40 euro korting!!!)
29 januari 2009: conferentiecentrum Drakenburg in Baarn: 
JAARLIJKSE CONFERENTIE VAN HET HART
vele workshops, o.a. met Inge Maassen, Regine Herbig en Anne Mijke van Harten 
24-28 februari 2009: BFE (Biofeedback Foudation Europe) conferentie in Eindhoven

hartegroet
Kees Blase
HartFocusNL

mijn nieuwe telefoonnummer is: 0636 404 882 /035-5822960
mijn nieuwe eamiladres: k.blase@hartfocus.nl en k.blase@hetnet.nl blijft, maar k.blase@aps.nl is vervallen.

Kees Blase is de ervaren HeartMath-opleider in Nederland. Hij is driemaal in de VS geweest en daar opgeleid en heeft de licentie voor Belgie, Nederland en Luxemburg om de gelicenceerde HeartMath opleiding te geven voor onderwijs, jeugdzorg en universiteit, zowel voor 1:1 begeleiding, als voor groepen, als voor implementatie in organisaties.