Home » HartFocus Nieuwsbrief 1

HartFocus Nieuwsbrief 1 

Onafhankelijk en samenwerkend met Institute of HeartMath,
nonprofit research, onderwijs-en trainingscentrum

Resilient Educator, het succesvolle programma van IHM

Met trots heeft Jeff Goelitz mij getraind in de nieuwste versie van het HeartMath programma voor hogescholen, universeiten, onderwijs en jeugdzorg. Resilient is een woord, dat niet echt goed in het Nederlands is te vertalen: flexibel en veerkrachtig hebben bij ons niet de juiste connotatie. Het gaat erom bij je authentieke, innerlijke kracht te komen na een lastige periode, na een crisis, een trauma of een stressvol moment. We werken er nu aan om de nieuwe powerpoint met prachtige foto’s weer in europese context te vertalen. Jeff doet de hartelijke groeten aan alle onderwijsgelicenseerden, vooral de mensen die hij persoonlijk kent.
We hebben vruchtbare diskussies gehad over standaardformules en effectieve variaties en over Amerikaanse standaarden en de verschillen met de Europese/Nederlandse cultuur. Zowel met onze HartFocus licentie vanaf 2002 en nu de nieuwe Resilient Educator/HartFocus licentie kunnen we 1:1 begeleiding doen en groepen trainen met de Europese variant voor hogescholen, universiteiten, onderwijs , jeugdzorg en kinderpsychiatrie. Hier is een duidelijk verschil met de 1:1 providers. Zij hebben alleen een 1:1 licentie en zitten voorlopig vast aan de Amerikaanse standaard en het niet altijd toepasbare protocol van de SRP.
HartFocus geeft een programma voor stressaanpak bij werknemers (gebaseerd op de Resilient Educator) en een programma voor leerlingen en studenten, gebaseerd op HeartSmarts. HartFocus heeft per 1 april ook de rechten van het Landelijk Centrum Stressmanagement, waarin het contract met Achmea over stresspreventiegesprekken voor onderwijsgevenden. Dit staat sinds 1999 in de polis van Achmea, na een pilot van drie jaar.
In juni of september (afhankelijk van het tempo waarin de vertalingen volledig rond zijn) organiseer ik een bijscholingsdag voor allen, die zijn opgeleid in HartFocus of 1:1 provider. Je kunt je hiervoor nu alvast als belangstellende aanmelden.

BIOFEEDBACK-congres: Resonantie-Frequentie, Adem-frequentie en  EZ-AIR

Op het congres van de Biofeedback Foundation of Europe in Salzburg heb ik prachtige ontmoetingen gehad met Stephen Porges, Sue Carter , Erik Peper en Richard Gevirtz, allemaal vooraanstaande wetenschappers, die HRV een plaats geven in hun research.
Van professor in de psychiatrie Stephen Porges, die leiding geeft aan het Brain-Body Centre (University of Illinois in Chicago) heb ik twee dagen genoten. Hij heeft de theorie van amygdala en de 3 breinen nog vollediger uiteengezet als de PolyVagal Theory, waarbij het lichaam in drie toestanden kan verkeren:
1. staat van fight or flight
2. staat van veiligheid (safety/social bonding), die veel te maken heeft met hartcoherentie en
3. staat van levensbedreiging, waarin bepaalde delen van het zenuwstelsel uitvallen (dit gebeurt bij een muis, die door een kat wordt gevangen), zoals we dit ook kennen van trauma’s.
Porges heeft van alles uitgelegd (wat hij op zijn laboratoria heeft laten onderzoeken) over verbindingen tussen gezichtsuitdrukkingen en het hart, tussen stem, klank en hart, tussen lichaamstaal en hart, tussen kauwbewegingen en hart en nog veel meer leuks.
Ik organiseer op 14 mei in Landgoed Eikenrode in Loosdrecht een dag, waarin ik zoveel mogelijk van mijn onderzoekservaringen aan jullie wil overdragen. In de middag wil ik samen met  Margreet Sanders het powerspectrum en emoties onder de loep nemen vanuit de therapeutische praktijk. Toeval bestaat niet: we zitten in de Sakoya zaal, met uitzicht op een 100 jaar oude sequoia. Het landgoed van HeartMath in de V.S. herbergt honderden sequoias, waterpartijen , hertjes en konijntjes, zoals in het spel “garden”is gevisualiseerd.
Op het biofeedback congres was bij HRV het meest gebruikte relevante woord: resonantie-frequentie, waarbij ademfrequentie en baroreflex een essentiele rol spelen. Later, met Rollin McCrathy, directeur van HeartMathResearch heb ik hierover uitgebreid gesproken en ik kan nu het verschil tussen hartcoherentie en resonantie-frequentie uitleggen en je vertellen hoe je deze bij jezelf kunt meten.
Nu al wil ik jullie iets leuks geven, dat in de bijlage onder EZ-Air is toegevoegd. Ik zal het uitleggen.
Bij de nieuwe EMwave, EMwavePC en bij de CardioSense Trainer hebben veel van ons in het praktisch gebruik baat bij de adem-begeleiding (breath-pacer), door lichtjes, geluidjes of visualisaties van golfpatronen, sterrebewegingen en bloemen golvend op de wind. Bij de CardioSenseTrainer kun je dit ook getalsmatig zelf varieren, bij de EMwavePC kun je wel varieren, maar dit niet in getallen uitdrukken, dus je kunt je resonantiefrequentie niet meten. Maar nu heeft de Biofeedback Foundation Europe gratis op hun website www.bfe.org  zo’n adem-begeleider gezet, die heel handig is. Ik heb hem direct op mijn buroblad gezet, en je kunt hem steeds in het hoekje van je scherm aanwezig laten zijn. Met deze EZ-Air kun je dus uittesten, of je resonantiefrequentie 0,1 Hz is, 5 seconden in, 5 seconden uit (=6 ademhalingen per minuut, omdat 1 minuut 60 seconden is) , of 5 ademhalingen per minuut, 4,5 of 7,0.
Ieder heeft zijn eigen resonantiefrequentie, net als een metalen brug. Maar het leuke van deze EZ-Air is, dat je de inademing en uitademing kunt varieren. In veel pranayama-oefeningen (yoga) is de uitademing langer dan de inademing. Nu kun je bij jezelf en bij je clienten onderzoeken welke jou het meest effectief tot hartcoherentie brengt.
Ik heb van clienten zeer waarderende uitspraken gehoord:
“Ik gebruik de Emwave bij mijn paniek-aanvallen. Op zo’n moment kan ik niet zelfstandig coherent worden, en moet de lichtjes van de adembegeleider zien. Ik moet het echt zien.”
Een  jongen, die moeilijk contact legt met klasgenoten kon moeilijk in coherentie komen, ook onvoldoende met de EMWave-PC, hij vond de visualisaties wel leuk, maar bij de Adem-begeleider van de CardioSense Trainer werd hij opeens coherent.
Veel plezier met de EZ-Air!!

Stephen Porges komt naar Nederland

Op het Biofeedback congres was veel waardering voor mijn presentatie over het emotie-landschap, waarbij ook nieuwe HRV-metingen werden getoond,  van moederliefde, verdriet, ingehouden woede, etc.  Op het congres volgend jaar zal ik de meest recente metingen van Rollin McCrathy ook in mijn presentatie mee nemen. Rollin heeft ook interessante zaken gemeten bij een “overdosis” coherentie. Ik zal deze op 14 mei laten zien. Instituut voor HeartMath is wel wat terughoudend om het oude emotie-landschap van positieve en negatieve emoties los te laten. We komen uit op een eenvoudig basismodel bij basis-presentaties waarbij we spreken van emoties positief voor het lichaan en emoties negatief voor het lichaam, en een geavanceerd model voor professionals (advanced group).
Stephen Porges, specialist in het werken met autisten, komt in november naar Nederland. Hij wil graag, dat ik voor de jeugdzorg en kinderpsychiatrie extra aktiviteiten met hem  organiseer. Zijn vrouw, prof Sue Carter  kon op het congres boeiende zaken vertellen over hoe oxytocine aanmaak kon worden gerealiseerd door social-bonding en andere processen, die op onze hartcoherentie lijken. Zij is specialist op het gebied van fysiologie van depressie en het behandelen daarvan.

Decoding the Wisdom of the Heart en Global Monitoring Project

Als jullie af en toe op de HeartMath websites kijken, zul je het verschil zien tussen www.heartmath.org die het gezicht is van Institute of HeartMath, het nonprofit research-onderwijs en trainingscentrum, dat is opgericht in 1991, en www.heartmath.com, die het gezicht is van de commerciele tak HeartMathLLC. Op de eerste website vind je onderzoeksartikelen naast de produktinformatie ; de commerciele site is meer gericht op verkoop.  Deze differentiatie is nu ook in Nederland ontstaan. Ik ben verbonden aan het Institute of HeartMath en HeartMathBeNeLux is verbonden aan HeartMathLLC.
De missie van IHM is decoding the wisdom of the heart. Dat is toch een prachtige missie, die groter is dan ons ego en dan welke belangentegenstelling dan ook.
Een van de onderzoeken, die HeartMath research doet is naar het electromagnetisch veld rondom het lichaam (niet de aura), en de interferentie tussen de velden van verschillende personen. Op 9-11 is op het electromagnetisch veld in New York en op andere plaatsen in de wereld gemeten, en het bijzondere is, dat al een paar uur voor de aanslag op het World Trade Centre het electromagnetisch veld volledig uit balans ging, met een hoogtepunt op het tijdstip van de aanslag, en blijvende extreme uitslagen tot vier dagen na de aanslag. Net zulke beelden als op het HRV-scherm bij frustratie of teveel in je hoofd zitten.
Er is nu een plan Global Monitoring Project door HeartMath, waarin electromagnetisme op wereldschaal gemeten gaat worden, en waar ook effecten gemeten gaan worden van coherentie-experimenten met grote groepen.

24 januari: door te delen vermenigvuldigde het zich intens

Op 24 januari 2008 organiseerde HartFocus de derde CONFERENTIE van het HART, nu onder de naam “Door te delen vermenigvuldigt het zich”, en gericht op mensen, die in Hartcoherentie waren opgeleid mede door mij via HeartMathNL, via HartFocus of via het APS.  Eerdere conferenties -op een bredere groep gericht- waren: Leren met Hart en Ziel in 2001 en 2004.
Met dankbaarheid kijk ik terug op deze dag, de 40 mooie mensen die samenkwamen, de workshops die verrijkend, verbindend, en verdiepend waren voor velen. Ik zag en hoorde het effect dat deze dag op ieder persoonlijk had, en dus de uitstraling in werk en prive. Wibo van Gennip, een van de deelnemers schreef:
“Zowel de adem workshop als de (Tao-)workshop van Inge hebben mij persoonlijk veel gebracht.
En de adem workshop heeft mij ook professioneel ! gesterkt in het belang van een natuurlijke ademhaling …en hoe je mensen daar iets dichter bij kan brengen.”
Inge Maasen , de grondlegger van Orgaanopstellingen, en Healing Tao specialist, liet ervaren hoe bepaalde delen van de hersenen functioneren, ze liet op haar intense manier ervaren hoe we de intelligentie van het hart kunnen beleven en hanteren, evenals het ervaren van de werking van de buikhersenen.
Wibo en ik hebben een kleine masterclass gegeven in precisie in instructies om mensen naar coherentie te begeleiden.
Naast de vier geplande workshops
1. Je adem ervaren als poort tot hartcoherentie, diepgang met ademspecialist Regine Herbig
2. Mensen  met leerstoornissen zoals AD(H)D hebben vaak talent om hartcoherent te worden, Yvonne van Roosmalen
3. HartFocus bewegingsoefeningen, oefeningen die in het onderwijs hun dienst hebben bewezen, Nele Verhoeven
4. Orgaanopstellingen en ervaren van de drie breinen in hoofd, hart en buik, door Inge Maassen
Daarnaast waren er zeer interessante Open Space bijeenkomsten:
Levensvaardigheden in de Oudercursus (Annemarie Geelhoed)
Hartcoherentie en NLP (Wibo van Gennip)
Motivating the teenage brain (Margriet Schmitz)
Werken met het powerspectrum (Kees Blase)
Spelvormen (AnneMijke van Harten)
Iedereen verlangde naar een vervolg van deze intense kwaliteitsontmoeting, en HartFocus zegde toe hier een jaarlijkse traditie van de maken in de laatste week van Januari in het nieuwe jaar. In 2009 gaat dat 29 januari worden, ook weer in Drakenburgh in Baarn, maar dan in de grote Slotzaal, zodat we het dubbele aantal deelnemers kunnen herbergen.
Op 24 januari is gevraagd een deelnemerslijst te maken en rond te sturen. Ik heb aangeboden dit te doen met de zorgvuldigheid van privacy, die hierbij hoort:
1. iedereen krijgt de vraag of hij/zij naam adres op deze lijst wil en hoe.
2. ook andere hartcoherentie-coaches, die op 24 jan niet aanwezig konden zijn zijn welkom om zich aan te melden voor deze adreslijst:
 naam, bedrijfsnaam, email, adres, telefoon, website, of wat je hiervan wilt delen.
3. de lijst wordt in een Excel bestand gemaakt en verstuurd met internet, maar onder BCC, de verborgen adressering van email verkeer.
Als je nog niet hebt gereageerd op mijn verzoek kan dat nog tot  10 april.Daarna gaat de lijst rondgestuurd worden.
Het is een nu netwerk van 60 mensen, waarvan 75%  gelicenseerd is , waarvan de meesten al meerdere jaren; daarnaast nog een groep, die de professionals opleiding heeft gedaan.
Agenda activiteiten georganiseerd door HartFocus voor hartcohentie-coaches: (de intro-bijeenkomsten, opleidingen en trainingen in onderwijs,opleidingen jeugdzorg staan hier niet bij)

7 mei  13.00-17.00: Loosdrecht   HARTCOHERENTIE IN THERAPEUTISCHE CONTEXT/JONGEREN-DOCENTEN

Een professionaliseringsactiviteit , waarin je eigen casuistiek kan inbrengen  met Louisa Roosch (psychiater en psychotherapeut,EMDR therapeut en geschoold in  familieopstellingen). Een dag, waarin hartcoherentie-coaches  bijgeschoold worden in het  hanteren van hartcoherentie en in grensafbakening bij psychische  problemen, angststoornissen en traumaverwerking. Kees en Louisa werken vanuit de  visie van integrale gezondheidszorg.
14 mei: landgoed Eikenrode, Loosdrecht (Sequoiazaal): NIEUW HART-EMOTIE-ONDERZOEK  en WERKEN MET POWERSPECTRUM  wetenswaardigheden over Polyvagal theory, oxytocine, resonatiefrequentie, hartcoherentie, electromagnetische velden, emoties en HRV, HRV bij healer op biofeedback congres,  etc beschikbare biofeedbackapparatuur, casuistiek en praktijk met Margreet Sanders
23 mei: Koningslaan 9 in Utrecht (Buro Beelddenken): ONDERWIJS EN JEUGDZORG, HartFocus in groepen,  oefenen met het powerspectrum  (als aanvulling op de licentie voor 1:1, en de onderwijslicentie)  hartcoherent werken  met agressie, uitzichtloze situaties en trauma’s

rond 20 november: Face-Heart connection en meer van psychiater prof. Stephen Porges 29 januari 2009: conferentiecentrum Drakenburg in Baarn: JAARLIJKSE CONFERENTIE VAN HET HART

hartegroet
Kees Blase
HartFocusNL

mijn nieuwe telefoonnummer is: 0636 404 882 /035-5822960
mijn nieuwe eamiladres: k.blase@hartfocus.nl en k.blase@hetnet.nl blijft, maar k.blase@aps.nl komt te vervallen.