Home » Congres 29 oktober 2019

VERNIEUWEND 5E CONGRES:

PATIENT DIE ZELF HET AUTONOME ZENUWSTELSEL IN BALANS BRENGT POLYVAGAAL THERAPIE, HRV-TRAINING EN SAFE SOUND PROTOCOL

Congreslocatie

 VU medisch centrum, Amsterdam

Doelgroep

Artsen, psychiaters, psychologen, therapeuten

Datum

Zaterdag 26 oktober 2019

Accreditatie     

Aangevraagd voor NVvP, FGzP, artsen fysiotherapeuten

Prijs

€ 245 

Flyer            

klik hier

Aanmelding: webwinkel  van HartFocus of via  info@hartfocus.nl

Veel klachten van patiënten houden verband met overactivering of ontregeling van het autonome zenuwstelsel, van slaapproblemen en stressgerelateerde stoornissen tot depressie, PTSS, ADHD, autisme en hartklachten. Dit congres richt zich op de vraag hoe patiënten zelf die balans in het autonome zenuwstelsel kunnen herstellen met begeleiding vanuit de eerste lijn.
Prof. dr. Stephen Porges (USA) heeft gedurende de afgelopen 40 jaar de PolyVagaalTherapie(PVT) ontwikkeld. De theorie is oorspronkelijk ontstaan uit wetenschappelijk onderzoek en vervolgens omarmd door medici, die geïnteresseerd waren in de achterliggende neurobiologische mechanismen achter bijvoorbeeld hartklachten, psychiatrische stoornissen en onbegrepen klachten (SOLK).
Huidige vraagstukken zoals de enorme aantallen van mensen met burn-out, prikkelgevoeligheid, onbegrepen klachten en ook ADHD vragen om antwoorden, die vanuit de PVT verklaard kunnen worden. De afgelopen jaren is er meer aandacht voor methodieken die het autonome zenuwstelsel kalmeren. Op dit congres presenteren we naast een theoretisch verklaringsmodel, uitkomsten uit onderzoek en een aantal methodieken die gebaseerd zijn op het gedachtengoed van Porges, gericht op het verlagen van sympathische over- activering.

 

   *Het Safe and Sound Protocol, oorspronkelijk door Porges ontwikkeld voor het verlagen van sympathisch arousal en het stimuleren van sociaal gedrag bij kinderen met autisme. Inmiddels wordt de techniek ook gebruikt bij het verlagen van arousal bij volwassenen met autisme, mensen met ADHD, met akoestische overgevoeligheid en kinderen en volwassenen na een traumatische ervaring. Er is nog zeer weinig ervaring met de toepassing ervan in Nederland. Heleen Grooten logopediste en traumatherapeut, doet op verzoek van Porges onderzoek naar de effecten van SSP bij haar cliënten. De eerste resultaten zijn hoopvol.

*De PolyVagaalTherapie, ontwikkeld door Deb Dana. Met de PVT als uitgangspunt is het voor therapeuten en cliënten mogelijk om inzicht in de werking van het persoonlijke autonome zenuwstelsel te krijgen. Hierdoor kunnen onbewuste processen bewust gemaakt en ook gereguleerd worden. 

*Algemeen aanvaard is dat Heart Rate Variability (HRV) een belangrijke non-invasieve marker is van de toestand van het autonome zenuwstelsel (AZS). Een gelijkmatige versnelling en vertraging van het hartritme met een grote amplitude wordt beschouwd als een index voor de veerkracht van het lichaam. Deze veerkracht kan getraind worden met behulp van HRV-biofeedback, waarin de adem een sleutelrol speelt. 

Het SSP en de PVT methodieken hebben een gunstige invloed op allerhande klachten op het gebied van de communicatie (stem en luisteren) en op interne processen, zoals de spijsvertering en prikkelgevoeligheid.

Professor  Porges geeft binnen het Kinsey Institute leiding aan het Trauma Research Center. Daarnaast leidt hij onderzoeken van de faculteit Psychiatrie van de University of North Carolina en is hij onder meer emeritus professor in de psychiatrie aan de University of Illinois.

PROGRAMMA

Vanaf 8.45 Aanmelding en welkom
9.30 Opening 
9.45-11.00: Poly Vagaal Theorie en Poly Vagaal Therapie
Heleen Grooten, stem-en traumatherapeut en Kees Blase, medisch fysicus en neuropsycholoog
11.00-11.20 Pauze
11.20-12.30: Safe en Sound Protocol ,Heleen Grooten
12.30-13.30: pauze met gezonde lunch
13.30-14.30: Zelf het Autonome Zenuwstelsel in balans brengen met HartRitme biofeedback en praktische toepassing in de huisartsenpraktijk en therapeutische praktijk,  Kees Blase
14.30-15.00: Poly Vagaal theorie en zelfregulatie therapie bij psychiatrische patiënten met vroegkinderlijk trauma in de voorgeschiedenis, dr Annemiek van Dijke, klinisch neuropsycholoog, Manager Zorg Digitale Poli, PsyQ.
15.00-15.20 Pauze
15.20-16.20: Vier workshops:
     1.BENeFIT Leefstijlgeneeskunde: hoe we met een groot consortium samen hart-en vaatziekten willen verminderen en voorkomen met E-health, leefstijlverbetering, stress-aanpak, HRVbiofeedback, dataopslag in Apple Healthkit en nog veel meer. drs  Kees Blase ism Leids Universitair Medisch Centrum.
    2.SSP: zelf aan de slag met Safe en Sound Protocol: zicht op de praktijk en op de werkwijze zoals Deb Dana die heeft ontwikkeld om het zenuwstelsel in kaart te brengen. Heleen Grooten.
    3.STEMGEBRUIK: Hoe kunt u de sympathische of dorsale modus bij een client reguleren met uw stem en wijze van spreken? Stemtherapeut Alet Wildman en coach/ koordirigent Frank van der Mijn.
     16.30-16.50: Scientific and clinical background of Poly Vagal Therapy (life video gesprek met prof Stephen Porges)
16.50-17.00: Afsluiting.

 

Congreslocatie: VU medisch centrum, Amsterdam
Doelgroep:        Artsen, psychiaters, psychologen, therapeuten
Datum:              Zaterdag 26 oktober 2019
Accreditatie      Aangevraagd voor  FGzP, artsen 
Prijs:                  € 245 

Aanmelding:    webwinkel  van HartFocus  en info@hartfocus.nl