Home » Wetenschap Symposia

Wetenschap en Symposia

Op de volgende gebieden heeft HartFocus kennis verspreid en conferenties georganiseerd:

 • emotionele brein en emotieregulatie(Antonio en Hanna Damasio): met het boekje HartFocus en symposium Dysfunctional Affect Regulation/Ontspoorde emotieregulatie
 • emotionele intelligentie: met  Daniel Goleman PhD, prof Peter Salovey PhD, Joshua Freedman
 • emoties in de sport : met Yuri Hanin, PhD,DSc, Research Institute for Olympic Sports, Finland
 • nieuwe indeling van emoties: Kees Blase, Yuri Hanin, Elisabeth Rochat  de la Vallee, Daniel Goleman,  Jaap Voigt
 • HRV-biofeedback/ hartcoherentie: prof Richard Gevirtz, prof Paul Lehrer, prof David Servan Schreiber, dr Alan Watkins, prof Erik Peper,
 • hartcoherentie en overgewicht: met David O’Hare, PhD en CO-EUR/Universiteit van Maastricht
 • trauma, autisme en polyvagus theorie : met prof Stephen Porges, directeur Brain Body Centre, University of Illinois
 • shamatha meditatie: met dr Adeline van Waning en Alan Wallace, Santa Barbara Institute for Consciousness Studies,
 • mindfulness: met prof Susan Bögels en Joke Hellemans, Virenze Universiteit van Amsterdam
 • muziek, brein en hart: met prof Nigel Osborne, University of Edinburg prof Erik Scherder, Papageno en Musicians without borders

2011 Dysfunctional Emotion Regulation

Op 10 juni 2011 werd in Utrecht de conferentie Dysfunctional Emotion Regulation  zeer hoog gewaardeerd: 8,5 en 8,6 voor wetenschappelijke kwaliteit. HartFocus organiseerder dit in samenwerking met Delta Psychiatrisch Centrum en Altrecht. Sprekers waren de hoogleraren Bessel van der Kolk, Julian D Ford, Miranda Olff, Ellert Nijenhuis, Kees Blase en Annemiek van Dijke. Uitgebreide informatie en het programma vindt u hier

 

Voor wetenschappelijke artikelen op onderstaande gebieden kunt u terecht op ARTIKELEN

In Beyond Medicine heeft het volgende leesbare artikel gestaan: pag1 / pag2 / pag3 / pag4

Evaluatie 10 juni conferentie Dysfunctional Affect Regulation/ Ontspoorde Emotieregulatie

Van de 100 deelnemers heeft 73% het evaluatieformulier ingeleverd.
De algehele tevredenheid over het symposium was zeer groot en kreeg een gemiddelde van 8,5 en het wetenschappelijk gehalte werd op 8,6 gewaardeerd.

De respondenten beantwoordden als opbrengsten o.a.

 • Meer begrip over neurobiologie van trauma en van hoe interessant dit onderzoeksgebied is (Pieter de Nijs, ErasmusMC/ Sophia Kinderziekenhuis)
 • Compact, hoogstaand (wetenschappelijk) niveau en zeer inspirerend in het werken met deze doelgroep (Martine Linthorst, TRTC Transit, Ermelo,GGZ)
 • Inspirerend, backtobasics, naar mijzelf als mens, als model, echtheid, transparantie en hersenonderzoek steunt dit (Chaja Kaufmann, COLK, Julius)
 • Relatie traumatherapie en mindfullness, meditatie, lichamelijke oefeningen (Reinout Lievegoed, kinder-en jeugdpsychiater Zonnehuizen, Zeist)
 • Bevestiging van mijn eigen ervaringen om vanuit het hoofd naar het lijf te gaan bij mijzelf en bij mijn patiënten met een dubbele diagnose (Eline Veltkamp, Altrecht, Roosenburg)
 • Inspiratie en informatie, conservatorium is een inspirerende locatie (John Krakeel, psychiater GGZ Drenthe)
 • Integratie van concepten (Stephan Teijn, klinisch psycholoog DeltaPsy)
 • Belang en aandacht voor wat in het lichaam gebeurt. Belang van dissociatie. (Ria  Langhout, Bascule Amsterdam)
 • Inspirerend, zeer veel ideeen voor onderzoek en therapie (Saskia van Broeckhuysen, directie Wetenschap Altrecht Psychosomatiek)
 • Verhaal over HartRitmeVariatie (Kees Blase) was nieuw en leuk (Suzette Boon, TRTC Altrecht Zeist)
 • Inspiratie voor het verder ontwikkelen van het behandelaanbod traumacentrum Assen (Gea Dekker, psychiater GGZ Drenthe)
 • Veel inspiratie en kennis (Joke Hellemans, Universiteit van Amsterdam, Virenze)

2008: Prof Stephen Porges: Polyvagal Theory

Een van de wetenschappers, die al decennia lang met HRV (HartRitmeVariabiliteit) werkt is prof Stephen Porges. Zijn Polyvagus theorie biedt een nieuw perspectief op de relatie tussen het zenuwstelsel en gedragsuitingen bij stress en depressie en bij psychiatrische stoornissen als autisme en PTSS en problemen met de motorische perceptie. Dit nieuwe perspectief geeft clinici richting om een innovatieve, op neurofysiologie gebaseerde gedragsbehandeling te kiezen, zoals bijvoorbeeld het Social Engagement Protocol, een werkwijze om disfunctioneel sociaal contact en hechtingsproblematiek te behandelen. Stephen Porges was jarenlang directeur van het Brain-Body Centrum/University of Illinois en nu hoogleraar psychiatrie University of North Carolina.
In 2008 organiseerde HartFocus een driedaags seminar met prof Stephen Porges voor psychiaters en therapeuten

2009: Slanker met je hartritme

Op 1 oktober 2009 organiseerde HartFocus een conferentie Slanker met je hartritme over  hoe hartcoherentie een rol kan spelen bij een nieuwe aanpak bij overgewicht. Daarbij is het uitgangspunt het boek Slanker met je hartritme van Kees Blase en dr David O’Hare, arts en dietist met een inleiding van psychiater David Servan Schreiber over zelfheling door hartcoherentie door hartcoherentie, gezondere voeding en betere beweging. De wetenschappelijke achtergronden van de hartcoherentiemethode en de HartFocus emotieregulatiemethode zijn hier in beschreven.

2005  “Leading with Emotional Intelligence, tools and wisdom for a sustainable world” 

Sinds Antonio en Hanna Damasio de wetenschappelijke wereld hebben verrijkt met hun kennis over het lymbisch systeem( het emotionele brein)  is de neurowetenschappelijke research niet meer weg te denken in de kennisontwikkeling over emotie, emotieverwerking, therapie en leerprocessen. Ook het begrip emotionele intelligentie kwam in die tijd op. In 2005 was Kees Blase de mede-organisator van de 5e wereldconferentie “Leading with Emotional Intelligence, tools and wisdom for a sustainable world” met o.a  Daniel Goleman, Yuri Hanin (bestseller Emotions in Sport)

Vanaf 2004 geeft drs Kees Blase op diverse wetenschappelijke congressen lezingen over zijn nieuwe lichaamsgerichte benadering van emotieregulatie en indeling van emoties, Het Hart als Dirigent, waarbij metingen van HRV bij diverse emoties het uitgangspunt hebben gevormd. Dit is een vervolg op de conclusie van Yuri Hanin, dat positieve en negatieve emoties een achterhaalde opvatting over emoties is, en een vervolg op de discussie van Daniel Goleman en de Dalai Lama over constructieve en destructieve emoties. Binnenkort zal Kees Blase hierover publiceren en zal op deze website meer informatie hierover verschijnen.

2011: Integrale Jeugdpsychiatrie

Op 11-11-2011 het congres voor integrale jeugdpsychiatrie werd door HartFocus een filmpje gepresenteerd. Professor dr Susan Bogels van de Universiteit van Amsterdam geeft in een interview met Kees Blase haar visie op de diagnostische praktijk bij aandachtsstoornissen. Met transdiagnostiek en overlap in behandeling van diverse disorders met mindfulness, hartcoherentie en andere kortdurende behandelingen kan in de GGZ een enorme slag gemaakt worden in effectiviteit en kostenreductie.

In mei en juni 2009 organiseerde Kees Blase van HartFocus samen met psychiater dr Adeline van Waning de cursus Mediteren aan de Monitor. Hierin werd van de tien deelnemende psychiaters en psychotherapeuten tijdens de cursus de HartRimeVariabiliteit gemeten, het stresshormoon cortisol, en tevens  werd de CDT, CijferDoostreepTest gehanteerd om het effect op de concentratie te meten. Een uitgebreider artikel is in de maak. Nu al kan gemeld worden, dat in zes weken tijd uit de CDT test komt, dat bij iedereen de concentratie significant is toegenomen: Het gemiddelde werktempo is met 18% verhoogd, evenals de concentratie (18%). Het percentage vergissingen nam met 33% af. Shamatha meditatie is een helder gedefinieerde meditatievorm lijkend op mindfulness, waarbij focus op ademhaling en bewustzijn van bewustzijn een rol spelen.