Home » Groningen

Bianca Oostland, GZ-psycholoog, Groningen

Vanaf 2006 ben ik werkzaam binnen de gezondheidszorg en sinds 2012 heb ik mijn eigen praktijk als Gezondheidszorg-psycholoog waarbinnen ik mij o.a. richt op angsten, trauma’s, burn-out, aanpassings- en levensfaseproblematiek. Binnen de behandeling maak ik gebruik van technieken uit de Cognitieve Gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy, EMDR, Transactionele Analyse, Mindfulness en Hartritme-biofeedback.

W: www.boostlandgz-psycholoog.nl
T: 06-18198258
E:info@boostlandgz-psycholoog.nl

Sandra van der Mei & Mirjam Alting, Groningen

Sandra van der Mei en Mirjam Alting eigenaren van TIJT bedrijfsmaatschappelijk werk en GEZONDTIJT, zorgen graag voor een goede balans op de werkvloer in de drie noordelijke provincies.

Met persoonlijk contact en een preventieve en praktische aanpak zorgen onze bedrijfsmaatschappelijk werkers dat medewerkers weer in hun kracht staan.
Wij bieden naast bedrijfsmaatschappelijk werk ook gespecialiseerde trajecten aan, waarin medewerkers of teams heel gericht aan de slag kunnen met een specifieke vraag. Hiervan is het hartcoherentie traject een mooi voorbeeld van.
Ga voor meer informatie naar GEZONDTIJT.NL of mail ons op INFO@TIJT.NL

Bernice Meijer, Haren en Loppersum

Fysiotherapeut,natuurgeneeskundig therapeut, hartcoherentie coach

Met twintig jaar ervaring in een revalidatieteam en eerste lijn en daarnaast het coachend begeleiden van mensen, heb ik inmiddels de nodige bagage opgebouwd om te werken als (fysio) therapeut. Als aanvulling op mijn studie fysiotherapie heb ik een opleiding tot holistisch therapeut gevolgd, die ik in 2003 heb afgerond. Dit stelt mij in staat om verder te kijken dan alleen de fysieke gesteldheid en kan ik mensen helpen om zich bewust te worden van hun algehele functioneren.

Als fysiotherapeut in een particuliere praktijk (Loppersum) behandel ik kinderen, jongeren en volwassenen. Ik heb extra ervaring met stress gerelateerde klachten, (chronische) aspecifieke pijnklachten, concentratie- en slaapproblemen, hyperventilatie en faalangst.
Ook geef ik workshops ‘Massage in de klas’ in het basis- en voortgezet onderwijs.

In mijn praktijk aan huis (Haren) is mijn voornaamste taak het coachen van jongeren en volwassenen met levensvragen en/of fysieke klachten en het ondersteunen van kinderen en hun ouders bij fysieke, opvoedings- en/of leerproblemen.

Hartcoherentie ondersteunt bij het bewustwordingsproces; het geeft duidelijk inzicht in de gevolgen van stress voor lichaam en brein. De directe feedback wordt door iedereen als erg prettig ervaren. Mensen kunnen zelf invloed uit oefenen op hun klacht waardoor ze effectiever er mee om kunnen gaan.

Voor meer informatie: www.bernicemeijer.nl