Home » Conferentie26-27Juni-workshops

Conferentie 26-27 juni workshops

Na de conferentiedagen 24 and 25 juni zullen er intensives worden georganiseerd, omdat het zo uniek is dat Stephen Porges, Sue Carter en Bessel van der Kolk hier een week zijn.  Deze workshops zult u nooit meer vergeten, het geeft zoveel meer diepgang dan een 1,5 uur presentatie of het lezen van een artikel. Als u inschrijft krijgt u vantevoren artikelen beschikbaar.
De voertaal is engels en er zullen steeds mogelijkheden zijn om delen in het Nederlands te vertalen en te bespreken.

Wednesday June 26   9.30-17.00: Prof Stephen Porges:

Neuroception and the Polyvagal Theory: Neural mechanisms mediating social behavior, emotional regulation, and health.

In de workshop zal de Polyvagal Theorie uitgediept worden. De Polyvagal Theorie beschrijft hoe een neurale verbinding ontstaat in het brein tussen zenuwen die verbonden zijn met het hart en die verbonden zijn met gezichtsspieren. Deze hart-gezichts verbinding zorgt voor de structuur van het  “sociale engagement system” dat verbinding maakt tussen onze lichamelijke gevoelens , gezichtsuitdrukking, stem-klank en lichaamshouding. In de workshop zullen we onderzoeken hoe ” gebrekkige neuroceptie” impact heeft op de autonome regulatie en het sociaal gedrag en hoe we de verschillende neuroceptie modussen (veilige modus, gevaar en levensbedreigend) kunnen begrijpen en kunnen toepassen als een behandelstrategie, waarbij de veilige modus kan worden gestimuleerd.
Een samenvatting van de topics, die zullen worden bediscussieerd in de workshop. 
De Polyvagal Theory
 • De ontdekking van drie neurale platforms die de fysiologische basis leggen voor sociaal verbindend gedrag, vechten/vluchten  en dissociatief gedrag. Social Engagement System en Psychiatrische en Gedragsstoornissen: 
 • De “gezicht-hart” verbinding vormt de basis van een functioneel social engagement system
 • Hoe gezichtsuitdrukkingen, klank en lichaamshouding worden gereguleerd door neurale mechanismen. Neuroceptie: Detecteren en Evalueren van Risico’s
 • Hoe sociale en fysieke (leer)omgevingen veranderingen teweeg kunnen brengen in de fysiologische staat
 • Adaptieve fysiologische reacties kunnen resulteren in onaangepast gedrag. Demystificeren  van biologische gedragsresponsen bij  trauma en (gewelds-en sexueel) misbruik 
 • Vechten/vluchten/sussen en immobilisatie als  defensieve strategieen
 • Adaptieve functie van  immobilisatie en de geassocieerde klinische problemen Toepassen van de Polyvagal Theory in klinische setting:
 • Het belang van symbiotische regulatie
 • Strategieen om het scheuren/breken te begrijpen en om het herstel van de symbiotische regulatie te faciliteren
 • Identificeren van de sleutels in sociale interactie die defensieve reacties herstellen of onderbreken
 • Klinische consequenties van behandelmodellen, die het social engagement systeem activeren.

Wednesday 26 June:  9.30-17.00: prof Bessel van der Kolk

Trauma, Memory, and the Restoration of the Self

Deze workshop onderzoekt de basale menselijke ritmes  in verhouding tot onszelf en tot onze omgeving, en hoe deze ritmes worden verstoord door trauma en verstoorde hechting in de kindertijd.
Vanwege veranderingen in hun biologische systeem hebben getraumatiseerde mensen blijvend last van hun verleden, en reageren ze in het nu op ontelbare manieren als een opnieuw beleven van het verleden.  Aangezien de meeste ervaringen automatisch in proces komen op onbewust nivo in het brein, hebben inzichten en cognitieve begripvorming een beperkte rijkwijdte op het controleren en reguleren van deze emoties.  In deze workshop zult u op de hoogte worden gebracht van de meest recente inzichten in de neurowetenschappelijke research wat betreft de effecten van trauma op denken, voelen en leren.  Tevens onderzoeken we in deze workshop hoe we met yoga, mindfulness meditatie, aanraking, beweging en rollenspel emotieregulatie kunnen bewerkstelligen.
We kijken naar de mogelijkheden van EMDR, yoga, theater en neurofeedback om mensen te helpen om te gaan met hun getraumatiseerde verleden en om opnieuw een vorm te vinden om volledig in het leven te staan in het nu. 

Thursday  June 27:  9.30-17.00: Prof Stephen Porges  part II: 

Music as therapy: Exploring the common mechanisms mediating vocalizations, listening, and autonomic regulation

De workshop is gericht op het hoe en waarom van muziek therapie in het kader van mentale gezondheid en trauma behandeling. Vanuit een Polyvagal perspectief leren we dat muziek vervlochten is met emoties, affect regulatie, het reguleren van de fysiologische staat van het autonome zenuwstelstel en interpersoonlijk sociaal gedrag. Vanuit dit perspectief is muziek niet iets passiefs en ook meer dan de mechanismen van luisteren, zingen of musiceren. Bij muziek therapie gaat het om drie aspecten: 1.therapeut 2.client en 3. muziek.  De workshop zal focussen op de principes van het Listening Project en de lessen, die geleerd zijn uit klinische pilot onderzoeken en research. Het Listening Project is een  akoestisch interventie, gebaseerd op de Polyvagal Theory, ontworpen om het social engagement gedrag te bevorderen bij clienten, die problemen hebben met sociale interactie en communicatie. Specifieke akoestische frequentie gebieden ontlokken verschillende emotionele ervaringen, die parallel lopen met de neurofysiologische modus van het autonome zenuwstelstel.
Het Listening Project is gericht op het verbeteren van de auditieve verwerking en het reduceren van hypersensitiviteit van geluiden door het oefenen met de neurale regulatie van de middenoor spieren. 

Thursday June 27: 9.30-17.00: Prof Sue Carter

Oxytocin pathways in health, social behavior, and mental illness.

 

Deze workshop gaat niet alleen over de gedragsmatige neurowetenschappelijke kennis over oxytocine, maar ook over de impact die  oxytocine kan hebben in de klinische praktijk van het helen van verwondingen, stressmanagement en preventie. 
In de workshop zal kritisch gediscussieerd worden over de klinische toepassingen van oxytocine. Een aantal thema’s zullen de revue passeren: 
 1. Is er genoeg wetenschappelijk bewijs voor het gebruik van oxytocine in klinische settings bij de behandeling van stress, trauma of autisme?
 2. Is oxytocine betrokken bij de regulatie en normalisering van de autonome functie en emotie regulatie?
 3. Hebben antidepressiva (en andere medicijnen voor het inregelen van mentale gezondheid)  een dempende werking op de functie van oxytocine?
Het concept van oxytocine als een hormoon van liefde en compassie zal worden bediscussieerd. Dr. Carter zal spreken over haar research over monitoring en manipuleren van oxytocine in zoogdieren en haar recente studies over oxytocine bij verschillende psychiatrische stoornissen, zoals autisme, schizofrenie,en het Williams syndroom. Tenslotte zal zij bediscussieren hoe omgevingsfactoren en eerdere ervaringen  (en dus ook leeromgevingen) de functie van oxytocine-receptoren kan veranderen en de hormonale wegen in het lichaam kan wijzigen.  
Prof Miranda Olff  van het AMC zal in deze workshop spreken over haar research over PTSD post traumatische stress in relatie tot oxytocine.