Kalender HartFocus

28 jan, 11 febr en 10 maart 2016

gecertificeerde opleiding hartritme biofeedback voor coaches, fysiotherapeuten en andere therapeuten, leerkrachten en POH’s (Loosdrecht). voor folder klik hier