Home » Coaches 2

Coaches 2/3

Lammert-Jan Strijker regio Arnhem-Nijmegen

Sinds 20 jaar begeleid ik mensen, als psycho-sociaal werker en coach/counselor.
De laatste 10 jaar werk ik ook in de re-integratiebegeleiding van zieke werknemers met bijvoorbeeld spanningsklachten en burn-out. Daar heb ik hartcoherentie leren kennen als een mooi maar ook effectief instrument. Inmiddels gebruik ik hartcoherentie in mijn begeleidingspraktijk in de regio Arnhem-Nijmegen, voor zowel werknemers als particulieren. Centraal thema is mentale vitaliteit, de echte drijfveer voor het nu zo populaire thema vitaliteit.

Hartcoherentie sluit mooi aan op mijn eigen ontwikkeling in werken: begonnen met het klassieke gesprek, nu steeds meer bezig met non-verbale methoden, verandering vind namelijk meestal niet plaats via de ratio maar via hart-hoofd-verbinding. Hartcoherentie is een eenvoudig maar krachtig middel bij het bereiken van persoonlijke doelen: creëren van (nieuwe) balans, herstellen na overspanning of burn-out, afvallen of ontwikkelen van bewegingsactiviteiten.
www.mentalvital.nl  (voor particuliere cliënten en werknemers)

Angèle Kokkelmans & Mariëtte Goertz, Zuid Limburg

Via deze weg willen wij ons graag samen voorstellen, omdat we al een aantal jaren nauw samenwerken. Dit gebeurt in zowel in individuele sessies als in workshopdagen en trainingen. Waarbij we elkaar voortdurend inspireren, aanvullen en versterken. Kenmerkend voor onze samenwerking is humor en luchtigheid. In onze praktijk werken we met volwassenen en kinderen.
Adem neemt hierbij een centrale plaats in en hartcoherentie is hier onlosmakelijk mee verbonden. In onze ademopleiding hebben we geleerd dat ieder mens zijn eigen uniek adempatroon heeft ontwikkeld. In het kort betekent dit “Zoals je ademt zo leef je én zoals je leeft zo adem je”. Door je bewust te worden van jouw uniek ademhalingspatroon krijg je inzicht in je kwaliteiten en je valkuilen. Hier zit ook de sleutel tot verandering. Wij hebben persoonlijk ervaren dat ademen ruimte geeft. Ademen heeft ons rust gebracht en ruimte gegeven om op die manier al onze kwaliteiten in te zetten. Ademen heeft ons uit ons hoofd gehaald en in ons lichaam gebracht. Waardoor we steeds meer in staat zijn om de controle los te laten en volop te genieten van het leven.
Hartcoherentie heeft hier een extra dimensie aan toegevoegd. Het heeft ons de onderbouwing gegeven waarom ademen zo’n enorme impact heeft op het leven van mensen. En dit tevens meetbaar en zichtbaar te maken is middels biofeedback apparatuur. Maar bovenal zit de kracht in de eenvoud en de toepasbaarheid van deze methodiek. Het hart staat hierbij centraal en is volgens ons ook richtinggevend.
Heb je je Tom Tom nog nodig, of gebruik je je hart?
Kijk voor meer informatie op onze website
www.hartkompas.nl
Mariëtte Goertz (1967)                         Angèle Kokkelmans (1956)
Adem- en coachpraktijk AanZ         Adempraktijk Breahting 2 Live
Musschenberg 40                               Finlandstraat 1
6176BD Spaubeek                                6137KV Sittard
Telefoon 06-12843214                          Telefoon 046-4526957

Bert Vastenburg 1954, Hardenberg

Ik werkte lang in het vormingwerk, de zorg en als pastoraal werker. Opgeleid als onderwijzer was ik jarenlang trainer, coach en hulpverlener en maakte pas na mijn vijftigste de sprong naar onderwijs.
Nu, als directeur van een school voor moeilijk lerende jongeren met in toenemende mate ook een stevige portie gedragsproblematiek, zocht en zoek ik naar alles wat leren leuk, snel en duurzaam maakt. En dat voor zowel mijn leerlingen als voor collega’s. Mijn focus op zingeving en spiritualiteit sluiten een open oog voor de uitkomsten van modern hersenonderzoek en de ontwikkeling van bio-feedback-apparatuur niet uit. Fantastisch hoe alles samenkomt in ‘’de beweging van het hart’’. Met hartcoherente coaching van mensen met een hart voor jongeren, al dan niet voor de klas, (her)vinden we samen de vreugde van het vak en maken we van delen vermenigvuldigen.
b.vastenburg@wanadoo.nl

Lucille Netters , Livsfors, Kinderen van de wereld, Bergen op Zoom

Emoties, stress, je kracht, rust en bij jezelf blijven hebben altijd een grote rol gespeeld in mijn leven, door mijn werk als politieagente op straat en in een speciale eenheid. De ervaring dat stress invloed heeft op de informatieverwerking en emoties  heeft mij ertoe gezegd om een aantal studies op te pakken.
Door een aantal opleiding mag ik mij nu: sensi-therapeute, spiritueel (bewustzijns) therapeute, ReikiMaster en Hartcoherentie coach noemen.
In mijn werk, prive en studies is mij gebleken dat de ademhaling overal terugkomt. Van onmisbaar belang is, in ons lijf en onze geest, om goed te kunnen blijven functioneren.
De natuur speelt in mijn leven een grote rol. Als moeder van een autistische zoon en een HSP zoon ervaar ik als geen ander dat verbijven in de natuur rust geeft in hun lijf en geest. Ik zie ze veranderen, ze komen in een rust.
Hartcoherentie en rust gaan hand in hand. Daarom geef ik alle opleidingen in de natuur.
Met de opleiding van hartfocus vallen alle kwartjes op hun plaats en kan ik nu de mensen niet alleen gevoelsmatig laten beleven dat het goed voor je is maar kan ik het ook  laten zien op een hartcomputer. Voor mensen met lef!

Cora Bosboom, Epe

Als we in balans zijn, voelen we ons gelukkig, staan we in onze kracht, zijn we ons zelf. In balans kunnen al onze talenten optimaal tot ontplooiing komen. Binnen mijn praktijk uniQmotion begeleid ik mensen in het ontwikkelen van een optimale balans    op fysiek, emotioneel, mentaal en energetisch niveau. Daarbij gebruik ik  reguliere en complementaire lmethodieken  waaronder oefentherapie Cesar, coaching, kinesiologie, energetisch lichaamswerk en hartcoherentie.
Het oefenen van de hartcoherentie, de ademhaling- en bewegingsoefeningen brengen ons terug binnen onze eigen veiligheid, we worden ons bewust van de gevoelens in ons lijf en alle kennis die daar aanwezig is. Hierdoor ontstaat ruimte om in beweging te komen en onze balans te vinden. Ons hart, brein, zenuwstelsel en hormoonstelsel gaan beter communiceren met elkaar,  we kunnen beter leren, we leveren hogere prestatie in sport en op het werk. 
Ik  begeleid  “stress gevoelige” kinderen (vb. adhd, high sensitive, dyslexie, aspecifieke hoofd/buik pijn) en volwassenen (vb. burn-out, overspannen, aspecifieke fysieke klachten). Ook ben ik werkzaam binnen bedrijven en in de sport en richt mij daar op vitaliteit/gezondheidsmanagement, emotiemanagement en mentale weerbaarheid.

T:  0578-621969  
E: cesarepe@hetnet.nl

drs Harry Wijnhoven, Veldhoven

Als resultaat in de praktijk telt!

Ik geef bij W-cair bv personal- en teamcoaching en trainingen aan Directeur Groot Aandeelhouders (DGA´s), Raad van Bestuur leden, (top)managers en (door)starters en hun medewerkers, zowel in de profit als de non-profit sectoren. Als bedrijfseconoom, docent en coach/trainer en vanuit mijn 26-jarige ervaring als DGA en algemeen directeur (tot 2004) van een bedrijf met 425 medewerkers weet ik exact wat er speelt en leeft, zowel op proces- als op mens niveau. En ik ben gespecialiseerd in het geven van EHBC (Eerste Hulp Bij Calamiteiten/Crisis). De toegevoegde waarde van de eenduidig wetenschappelijk onderbouwde Hartcoherentie methodiek is enorm. Het ondersteunt op een geweldige wijze allerlei andere interventietechnieken.

We gebruiken bio-feedback apparatuur om de effecten daadwerkelijk individueel meetbaar te maken en dat is een groot en uniek pluspunt. Hartcoherentie is een op resultaat gerichte aantoonbare en meetbare coherente werkwijze.

E: harry.wijnhoven@w-cair.nl 
Voor meer informatie : www.w-cair.nl en www.human-cair.nl

 

Marjo van Zalk (1960), Harderwijk

In mijn werk als mental coach begeleid ik mensen bij het inzichtelijk krijgen van bepaalde patronen zodat zij begrijpen waarom zij doen zoals ze doen. Dit kan in allerlei fasen van een mensenleven plaats vinden. Cliënten zijn zowel jongeren als volwassenen. Ik vind het belangrijk in mijn werk ernaar te streven, het zelfhelend vermogen van mensen te versterken, want ik denk dat de meeste mensen zeer goed in staat zijn veel problemen zelf op te lossen, ervan uitgaan dat mensen zelf alles in huis hebben om zichzelf binnen hun specifieke spectrum van individuele mogelijkheden en beperkingen te realiseren. Als hulpverlener richt ik mij dan op iemands kracht.
Hartcohertentie is een prachtig, krachtig gereedschap die iedereen tot zijn/haar beschikking heeft. Graag laat ik mensen zien dat de ademhaling dé sleutel is van het zelfherstellend vermogen.
www.marjovanzalk.nl

Heleen Borneman, Impact Drunen

In mijn praktijk “Impact Drunen” begeleid ik mensen naar een gelukkiger en zinvol leven. Als verpleegkundige heb ik jarenlang mogen ervaren dat mensen een enorme kracht bezitten die verder rijkt dan de meeste mensen voor mogelijk houden! Wilt u graag minder stress ervaren, meer levensvreugde, doelen bereiken, hogerop komen in uw werk, uw angst leren beheersen, zelf iets doen aan uw levensgeluk, zelf de touwtjes in handen nemen?Snelle resultaten, positiviteit en innerlijke kracht zijn voor mij kernwoorden. De NAC methode (neuro associative Conditioning van Anthony Robbins), Hart Coherentie Training (van Hartfocus, Kees Blase), Colour Comfort methode (Thelma v.d. Werff) zet ik in als krachtige tools om u te ondersteunen.
” Het leven kan zo kleurrijk zijn, aan u de taak kleur toe te laten in uw leven”
Graag nodig ik u uit voor een gratis sessie om te ervaren of coaching bij “Impact Drunen”  voor u net als bij vele anderen het verschil kan maken.

W: www.impactdrunen.nl 

E: Info@impactdrunen.nl

M: 06-20583152

Henk Hensgens

Ik heb gewerkt als docent, onderwijsadviseur c.q. -trainer en als adjunct-directeur van een school voor VMBO. Nu leid ik een eigen bureau voor psycho-dynamische assessments, stressreductie / stresspreventie, coaching en training gericht op onderwijs en bedrijfsleven. Ik wil u helpen bij het verwerkelijken van uw doelen, persoonlijk en professioneel. Het een staat niet los van het ander.
Is mijn hoofd steeds de belangrijkste regisseur van mijn handelen? Vaak wel en dat is maar goed ook, maar juist de meest ingrijpende keuzes kan ik maken op het moment dat ik mijn gevoel de ruimte geef, de richting van mijn keuzes en handelen laat mee bepalen en het ‘ja-maar’-denken achter mij laat.
Of het nu gaat om het doorlopen van een psycho dynamisch assessment, het werken aan of het voorkomen van stressklachten, het op gang zetten van een onderwijskundige ontwikkeling of het ontwikkelen van een andere kijk op human recources binnen uw school of bedrijf: de basis is steeds de kern van u en de mensen om u heen. Betekent dat ‘ruimte geven aan je gevoel’ dan ruimte geven aan een ‘geitenwollensokken-koers’? Nee, juist niet!
Het betekent dat met name ook harde, confronterende, pijnlijke en veeleisende keuzes kunnen
worden gemaakt, maar dan wel vanuit een echt brede basis. Dat maakt de kans dat de keuze wordt vertaald in concrete stappen en concreet gedrag vele malen groter. Ik wil u en anderen helpen om deze échte keuzes te maken die tot échte stappen en dus tot een écht, duurzaam nieuw pad leiden
www.henkhensgens.nl

Frank Lageweg

Brugakker 6323
3704 RG Zeist
Tel: 0630502428
franklageweg@gmail.com
www.franklageweg.nl

Denise van de Ven, Rainbow Dolphin Spirit

Ik heb mij als levens- en bewustwordingscoach gespecialiseerd in het begeleiden en ondersteunen van mensen die een (grote) verandering in hun leven meemaken op zowel emotioneel, lichamelijk, mentaal als spiritueel gebied. Denk hierbij o.a. aan de confrontatie met een (levensbedreigende) ziekte, afkicken van een (eet)verslaving, verandering van werk, scheiding, maar ook het verlies van het leven of van een dierbare (stervens- en rouwbegeleiding). Daarnaast begeleid ik ook bij de komst van nieuw leven, rondom zwangerschap.Op spiritueel gebied kan ik je van dienst zijn om je ware potentieel meer te ontdekken en belichamen.Coachingsessies bestaan uit gesprekken en ont~spannende, inzichtgevende afstemmingen voor lichaam, geest en ziel. Op deze manier ondersteun ik om in de nieuwe levensfase geheel in je eigen kracht te komen, op beide benen te gaan staan, jezelf volop te waarderen, vergeven en liefdevol te benaderen. Oftewel om je eigen innerlijke kracht en moed te ontwikkelen en je huidige leven vanuit hart en ziel vorm te geven. De individuele hartcoherentietraining: Terug naar je ware zelfkan in zes coachingsessies een positieve verrijking van je leven betekenen. 

Voor meer info kijk eens op www.rainbowdolphinspirit.nl of bel naar Denise van de Ven 06 20015751